Uit de verkeerde wijk

Uit de verkeerde wijk [219]
Printvriendelijke versie

Je wil arbeiders aanwerven voor je onderneming. Je beslist om niet in te gaan op de kandidatuur van een man afkomstig uit een bepaalde wijk, die volgens jou een slechte reputatie heeft. Je vreest dat hij problemen gaat veroorzaken.

Uit de verkeerde wijk

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Een onderscheid maken op basis van de sociale herkomst van de kandidaat/kandidate kan discriminerend zijn. Alhoewel "woonplaats" op zich geen beschermd criterium is, maak je een indirecte discriminatie op basis van het criterium "sociale herkomst".

De sociale herkomst kan slaan op het milieu waarin men geboren is, of de wijk waarin men opgegroeid is of het deel van de stad waar men woont.

De vooroordelen waardoor je je laat leiden, zijn niet aanvaardbaar om zo'n onderscheid te rechtvaardigen. Je wil conflicten in je team vermijden en een goede sfeer bevorderen. Dat is een gewettigde doelstelling. De kandidaat in kwestie weigeren is echter niet het gepaste middel.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Het zou interessant zijn om je het volgende af te vragen: waarom vrees je een persoon in dienst te nemen, die in een specifieke wijk woont? Vrees je dat hij/zij zich niet in het team zal integreren? Dat hij/zij minder productief zou zijn? Ben je bang van zijn/haar herkomst? (Dit is trouwens een beschermd criterium) Heb je een negatieve voorstelling van deze wijk omdat je er slechte ervaringen hebt beleefd?
Vermijd veralgemeningen en bekijk de voordelen van een echt diversiteitsbeleid in je onderneming:
- Door ruimer te rekruteren en je uitsluitend toe te spitsen op de vaardigheden, heb je meer kans dat je de ideale kandidaat/kandidate selecteert.
- Je vergroot de aantrekkingskracht van je onderneming door het imago ervan te verbeteren: kandidaten hechten meer belang aan een onderneming die diversiteit waardeert.
- Je vergroot de motivatie en de productiviteit van je werknemers, die zich erkend voelen.
- Je verhoogt je efficiëntie door de bevolking/je klanten beter te vertegenwoordigen.
- Je versterkt de innovatiegeest door werknemers met verschillende horizonten de kans te geven hun beroepservaring te delen.

Diversiteit, een positieve uitdaging voor je onderneming: http://www.diversiteit.be/diversiteitsbeleid

Getuigenissen van managers: http://www.verhalendieblijvenplakken.be/index

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.