Weigering om met Mustafa samen te werken

Weigering om met Mustafa samen te werken [151]
Printvriendelijke versie

Je leidt een controledienst en er wordt een nieuwe collega, Mustafa genaamd, aangeworven. André, een van je medewerkers, komt bij je en zegt dat hij weigert om in zijn gezelschap controles te doen. Wanneer je hem vraagt om dat uit te leggen, zegt hij dat hij problemen heeft met het feit dat hij van buitenlandse afstamming is.

Weigering om met Mustafa samen te werken

juridisch antwoord

Avis juridique: 

André discrimineert zijn collega op grond van zijn afstamming.

De Antidiscriminatiewet verbiedt dergelijk gedrag en ook de Welzijnswet is erbij betrokken, want een consequent negatieve houding tegenover een medewerker/-werkster leidt tot een vijandige omgeving voor deze collega. Jij bent het diensthoofd en het is aan jou om in te grijpen en om het welzijn op het werk te waarborgen.
De verboden gedragingen
Als je ingaat op de vraag van André om hem niet met Mustafa te laten werken, dan wordt het zelfs een soort opdracht tot discriminatie, wat een van de gedragingen is die door de Antidiscriminatiewet zijn verboden. Door in te gaan op de vraag van André maak je je op jouw beurt schuldig aan een discriminerende handeling.
 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Het is belangrijk dat je een duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot dit soort van uitlatingen en er grenzen aan stelt. Een gesprek met André is nodig om zijn vooroordelen aan te kaarten en om duidelijk te maken welke de regels zijn die in de onderneming gelden. Deze negatieve houding kan de integratie van de nieuwe collega bemoeilijken, of zelfs leiden tot intimidatie.

Het is essentieel dat je de steun vraagt van je oversten en samen nadenkt over een globale aanpak om problemen met betrekking tot diversiteit te kunnen opvangen. Als diensthoofd stel je aan je directie opleidingen, discussiemomenten, teambuildingacties voor om de samenhang van het team te versterken.
Er zijn begeleidingsmogelijkheden om een heus diversiteitsbeleid uit te werken dat alle HR-specialismen en de meest courante vormen van diversiteit omvat. Deze begeleiding houdt in dat er een visie wordt uitgewerkt, dat er een analyse wordt gemaakt en een actieplan wordt opgemaakt. Tegelijkertijd wordt een opleidingsplan voor je personeel uitgewerkt waarmee je diensthoofden en eventueel je medewerkers aan de slag kunnen.

Voor het opzetten van een diversiteitsbeleid raadpleeg je:
- voor privéondernemingen in het Vlaams Gewest: http://www.werk.be/online-diensten/loopbaan-en-diversiteitsplannen

- voor privéondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html
- voor privéondernemingen in het Waals Gewest, het consortium Diversiteit Wallonië: http://diversitegrh.canalblog.com/
- voor federale publieke diensten: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/#.U0JkIGVV3cs

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.