Weigering van niet-Belgische kandidaten

Weigering van niet-Belgische kandidaten [123]
Printvriendelijke versie

Als bedrijfsleider van een bloeiend bedrijf wil je een commercieel medewerker/-werkster aanwerven. Maria, van Braziliaanse origine, is ervan overtuigd dat zij voldoet aan de functievereisten en solliciteert. Zij is gehuwd met een Belg, heeft haar opleiding in België genoten, woont al lang in Brussel en mag werken. Je geeft evenwel de voorkeur aan een homogeen Europees personeelsbestand en je schrijft haar de volgende e-mail: "Jammer genoeg kunnen wij u niet uitnodigen voor een selectiegesprek. In onze onderneming dienen alle medewerkers een Europese nationaliteit te hebben."

Weigering van niet-Belgische kandidaten

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Het nationaliteitscriterium is beschermd door de Antiracismewet. Sollicitanten afwijzen omwille van hun nationaliteit, kan enkel als de werkgever hiermee een legitiem doel nastreeft. De nationaliteit moet bovendien een passend én noodzakelijk middel zijn om dit doel te verwezenlijken. 

In dit geval is het nastreven van een een homogeen personeelsbestand op zich geen geoorloofde doelstelling. Een legitiem doel moet te maken hebben met de bedrijfsvoering (arbeidsorganisatie, veiligheid en hygiëne, welzijn op het werk,...) en moet voldoende zwaarwichtig zijn om het grondrecht op gelijke behandeling te kunnen beperken. De Braziliaanse vrouw in kwestie heeft geen werkvergunning nodig.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging

advies aan de manager

Conseil du manager: 

In Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden er in kleine en grote ondernemingen heel wat projecten gerealiseerd om diversiteit te promoten, geheel overeenkomstig het beeld van onze multiculturele samenleving. De overheid ondersteunt deze hetzij financieel, hetzij door begeleiding.

Weigeren om een niet-Belgische kandidaat/kandidate te interviewen, van wie de competenties beantwoorden aan de eisen, kan betekenen dat men naast een gekwalificeerde medewerker/-werkster grijpt.
Kandidaten met een verschillend profiel kunnen, onder meer, andere taalkundige competenties, andere netwerken binnenbrengen waardoor je klantenbestand kan worden verruimd.
Vraag inlichtingen over de ervaringen opgedaan in jouw sector.
Denk ook aan het ethische aspect: hoe zullen klanten het opvatten? Discrimineren betekent immers mensen uitsluiten en dat kan je een slecht imago bezorgen.

Hier vind je een filmpje over discriminatie op basis van origine:

http://www.youtube.com/watch?v=Pff2Rtc_cKg
 

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.