Wil je kinderen?

Wil je kinderen? [79]
Printvriendelijke versie

Je bent bedrijfsleider van een jonge onderneming. Je knokt om marktaandeel te winnen in je sector. Je werft een medewerker aan die je zal bijstaan. Je legt in de vacature de nadruk op de zin voor engagement en stabiliteit omdat je belangrijke klantendossiers aan deze medewerker wilt toevertrouwen. Tijdens het selectieproces vind je twee goede profielen voor de vacante functie. De gesprekken met de kandidaten, een vrouw en een man met vrij vergelijkbare competenties en een gelijklopend parcours, vinden plaats. Tijdens het gesprek met de jonge vrouw vraag je haar of zij in de nabije toekomst aan kinderen wil beginnen. De kandidate weigert om op die vraag te antwoorden. Die houding zet je aan het twijfelen en je kiest voor de mannelijke kandidaat.

Wil je kinderen?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

In dit geval wil de werkgever/-geefster meer weten over de kinderwens van de kandidate. De kandidate moet haar toekomstige werkgever/-geefster niet laten weten dat zij zwanger is of zwanger wil worden.

De wet van 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt iedere discriminatie op grond van het geslacht en stelt ieder direct onderscheid op basis van zwangerschap, bevalling, moederschap gelijk met een directe discriminatie op grond van het geslacht. Het weigeren van de kandidate kan niet worden gerechtvaardigd: de enige rechtvaardiging, die de wet toestaat, is de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Het betreft uitzonderlijke situaties waarin een onderscheid op basis van het geslacht mag worden gemaakt. Deze uitzonderingen zijn in het Koninklijk Besluit bijzonder limitatief beschreven. Het gaat over:
- een acteur/actrice, zanger/-es en kunstenaar, die een rol van een mannelijk of vrouwelijk personage moet spelen;
- een mannequin, die kleding moet dragen om deze voor te stellen;
- een model voor schilders, beeldhouwers, fotografen, schoonheidsinstituten.
Wezenlijke en bepalende beroepsvereiste
In dit geval valt de functie niet onder één van de voorziene uitzonderingssituaties zodat je een kandidate niet kunt weigeren op grond van haar zwangerschap of moederschap.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Meer dan 3 vrouwen op 4 zijn ten gevolge van hun zwangerschap het slachtoffer van een of andere vorm van discriminatie op het werk (cf. een studie: "Zwanger op het werk. De ervaringen van werkneemsters in België, Brussel, Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 2010).
Een zwangere vrouw is een last noch een handicap voor de onderneming. Zwangere vrouwen zijn perfect in staat om te beantwoorden aan tal van professionele vereisten, en dit tot vrij ver tijdens de zwangerschap. Zwangerschap en moederschap zijn belangrijke uitdagingen in een verantwoordelijke en egalitaire samenleving zoals de onze.

Erken je vooroordelen: wanneer de werkgever/-geefster de voorkeur geeft aan de mannelijke kandidaat, dan heeft hij/zij geen enkele zekerheid dat deze nooit lange tijd afwezig zal blijven (sportletsels, ongevallen, ouderschapsverlof enz.). Vergeet ook niet dat de vergoedingen voor het ouderschapsverlof niet alleen door de werkgever/-geefster moeten worden gedekt.

Als een medewerkster haar zwangerschap aankondigt, kan je je best zo goed mogelijk organiseren zodat je eventuele extra kosten kunt beperken:
- feliciteer de medewerkster, misschien ook in aanwezigheid van andere collega's, om te tonen dat je haar steunt;
- neem contact op met de preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer om een risicoanalyse op te maken;
- vraag hulp aan een sociaal secretariaat, een werkgeversorganisatie, enz. om het verlof te berekenen;
- neem goedkope maatregelen, zoals het voorstellen van telewerken, wanneer dat mogelijk is;
- werf of stel, nog voor de medewerkster met verlof gaat, een vervanger/-ster aan zodat zij deze nog kan briefen;
- geef delicate dossiers door aan ervaren collega's;
- vang haar op en maak een stand van zaken op wanneer zij terugkeert, organiseer een gesprek om te overlopen wat er tijdens haar afwezigheid is gebeurd;
- gun haar de tijd om er terug in te komen.
Lees meer in de brochure "zwanger op het werk": http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.