Ga naar hoofdinhoud

Situatie

Promotie van een Senegalees

Je werkt bij de juridische dienst van een vakbond. Je permanente secretaris vraagt jou om vakbondsbijstand te verlenen aan Médoun. Hij heeft 7 jaar anciënniteit, werkt als adviseur investeringen en is van Senegalese origine. Hij zou graag doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid. Hij heeft al meermaals deelgenomen aan interne sollicitaties voor dat soort functies, maar telkens is een andere kandidaat gekozen. Gezien de positieve resultaten van zijn selectieproeven en zijn uitstekende evaluaties, heeft hij zijn verbazing geuit bij zijn diensthoofd en zijn hr-manager. Zij hebben hem al verschillende keren beloofd dat er in de toekomst nog interessante kansen zich zullen aanbieden. Maar intussen zijn al vier andere collega’s van Belgische origine die na hem zijn aangeworven doorgegroeid naar functies met meer verantwoordelijkheid, een hoger loon en bijkomende voordelen. Médoun is die situatie moe en contacteert zijn vakbondsafgevaardigde. Welke stappen zet je als juridisch medewerker van de vakbond?


Juridisch antwoord

Er zijn voldoende elementen om de werkgever om uitleg te vragen, erop wijzend dat er een vermoeden van discriminatie op basis van nationale afstamming bestaat.

Dat vermoeden ontstaat door volgende zaken:

  • positieve testen en uitstekende evaluaties; 
  • het feit dat andere collega’s van Belgische origine die later zijn aangeworven al promotie hebben gemaakt.

Hierdoor verschuift de bewijslast: de werkgever moet aantonen waarom Médoun geen functie met meer verantwoordelijkheid heeft gekregen en bewijzen dat er geen verband is met zijn origine.

Advies aan de manager

Door een ervaren en uitstekende werknemer promotie te weigeren, riskeert het bedrijf om de vertrouwensrelatie tussen de hiërarchie en de werknemers op het spel te zetten. Zij hebben legitieme redenen om te twijfelen aan het interne gelijkekansenbeleid.

Een bedrijf dat diversiteit valoriseert versterkt de innovatieve geest binnen zijn diensten: het erkent dat diversiteit van de werknemers een meerwaarde is en stimuleert het delen van kennis en ervaring. Bovendien versterkt een bedrijf dat een spiegel van de maatschappij is zijn imago naar het clienteel.

De steun van de hoogste hiërarchie is belangrijk bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid. De verschillende stappen van zo’n diversiteitsplan kan je nalezen in de module. Je moet je inschrijven of inloggen, omdat je een certificaat op naam uitgereikt krijgt.

Actiris kan je helpen bij het opzetten van een diversiteitsbeleid in Brussel.

Fedweb biedt online informatie aan.


Gerelateerde situaties

Situation Image

Buitenlands diploma

Een ziekenhuis zoekt een medisch laborant. Johanna, een Nederlandse kandidate, voldoet aan de functievereisten. Ze heeft een Nederlands diploma, dat is erkend door het NARIC-centrum. Je bent verantwoordelijk voor het laboratorium en verkiest kandidaten met een Belgisch diploma. Je weet uit ervaring dat de opleiding tot laborant in België erg degelijk is. Je hebt geen…

meer zien
Situation Image

De jury is niet gemengd

Je directie geeft jou de toelating om een nieuwe verantwoordelijke functie in het leven te roepen met het oog op een opdracht die belangrijk is voor de toekomst van de onderneming. Je beschrijft de functie, de voorwaarden en de eisen die aan de post verbonden zijn en je verspreidt de werkaanbieding intern om de werknemers/-neemsters in dienst een kans te geven op interne mobiliteit. Je stelt…

meer zien
Situation Image

Directeursfunctie enkel voor Belgen

Een gemeentelijke administratie publiceert een vacature voor “leidinggevend statutair stedenbouwkundige”. Eén van de aanwervingsvoorwaarden is dat kandidaten de Belgische nationaliteit moeten hebben. Is dat discriminerend?


meer zien
Situation Image

Een CV met 'authentieke' Belgische naam

Je bent verantwoordelijk voor de rekrutering binnen een bedrijf en publiceert een vacature voor de functie van elektrotechnicus. Hij/zij moet bij de klanten de elektriciteit aansluiten. 

Ahmet solliciteert voor de job want hij beantwoordt aan het gezochte profiel. Hij krijgt geen reactie op zijn kandidatuur. Hij verstuurt zijn sollicitatiebrief en cv nog tweemaal zonder antwoord. Hij…

meer zien
Situation Image

Enkel Europese kandidaten

Een privéonderneming zoekt Europese kandidaten. De werkgever/-geefster rechtvaardigt deze keuze omdat de kandidaat regelmatig opdrachten moet vervullen in de Verenigde Staten. Je wil de administratieve mallemolen vermijden, die gepaard gaat met het verkrijgen van visa voor niet-Europeanen.


meer zien
Situation Image

Je wordt te duur

Je bent directeur van een vormingsorganisatie. Je zoekt een nieuw diensthoofd voor de dienst logistiek. Georges is 47 en werkt al tien jaar voor jouw organisatie. Hij heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor deze functie, maar je raadt het hem af. Met zijn ervaring zou hij als diensthoofd te duur zijn voor de organisatie. De vacature wordt extern bekendgemaakt en je selecteert enkel…

meer zien
Situation Image

Joods hoofd voor moslimteam

In je hoedanigheid van personeelschef van een onderneming ben je verantwoordelijk voor de promotie van werknemers. Er komt een kaderfunctie vrij voor de dienst onderhoud en logistiek. Sandrine, een niet-praktiserende Joodse vrouw, werkt sinds meerdere jaren in het bedrijf. Ze heeft voor deze functie al gesolliciteerd. Ze werd echter niet weerhouden, omdat men vreesde dat ze…

meer zien
Situation Image

Niet de 'juiste' nationaliteit

Een bedrijf dat software verkoopt in de Benelux zoekt een Call Agent om prospectie te doen op de lokale markt. Je wil, als HR-medewerker, in de vacature vermelden dat kandidaten van Nederlandse of Belgische origine moeten zijn. Is dat toegelaten?


meer zien
Situation Image

Niet in contact met klanten

Je bent eigenaar van een restaurant. Arda, een vrouw van Afrikaanse origine, doet stage als polyvalent medewerker. Ze doet bij jou haar beklag omdat ze graag in de zaal wil werken, maar altijd aan de afwas gezet wordt. 

Ze denkt dat de hoofdkelner haar niet in de zaal wil omdat ze een zwarte huidskleur heeft. De twee andere blanke stagiaires hebben al…

meer zien
Situation Image

Stage geweigerd op basis van nationaliteit

Jean heeft een verblijfsvergunning van onbepaalde duur, die hem het recht geeft om in België te werken. Voor zijn studie elektromechanica vraagt Jean een stage aan bij een bedrijf gespecialiseerd in de productie van 3D-printers. Je bent medewerker van de personeelsdienst en ontvangt zijn kandidatuur. Je weigert hem omdat hij geen EU-nationaliteit heeft. 


meer zien
Situation Image

Terug uit ouderschapsverlof

Je moet een klacht beheren van Ling, een ervaren medewerkster die al enkele jaren in de onderneming werkt. Ling keert na 6 maanden terug uit ouderschapsverlof en solliciteert voor een pas vacante hiërarchische functie.
De personeelschef weigert echter haar kandidatuur omdat een werknemer/-neemster, die gedurende 3 maanden fysiek afwezig was in de onderneming, geen aanspraak kan maken op…

meer zien
Situation Image

Vereisten voor de Belgische markt

Wilbert, een kandidaat-verkoper van Nederlandse origine, woont op 5 kilometer van Antwerpen. Als antwoord op zijn kandidatuur bij een bedrijf dat kantoorartikelen verkoopt, ontvangt hij volgende e-mail: “Voor onze vestiging te Antwerpen zoeken we Belgische medewerkers. In het verleden heeft onze Belgische afdeling geprospecteerd in Nederland , maar de praktijk leert ons dat de Belgische…

meer zien
Situation Image

Wachten op promotie

Als personeelsverantwoordelijke van een onderneming ben je verantwoordelijk voor de promotie van werknemers. In de dienst 'uitrusting en materieel' is er een functie van ploegbaas vacant. Jean, van wie geweten is dat hij homoseksueel is, werkt al meerdere jaren in de onderneming en solliciteert telkens als er een functie met verantwoordelijkheid vrijkomt. Tot op vandaag werd zijn…

meer zien
Situation Image

Weigeren van niet-Belgische kandidaten

Als bedrijfsleider van een bloeiend bedrijf wil je een commercieel medewerker/-werkster aanwerven. Naomi, van Japanse origine, is ervan overtuigd dat zij voldoet aan de functievereisten en solliciteert. Zij is gehuwd met een Belg, heeft haar opleiding in België genoten, woont al lang in Brussel en mag werken. Je geeft evenwel de voorkeur aan een homogeen Europees personeelsbestand en je…

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be