Ga naar hoofdinhoud

Situatie

Tussenkomst van een gebarentaal

Je publiceert een vacature voor een functie van administratief bediende. Je nodigt meerdere kandidaten uit voor een schriftelijke proef en voor een informatievergadering over de functie. Een kandidate, die slechthorend is, vraagt de tussenkomst van een gebarentolk voor de informatiesessie. Je weigert en laat haar weten dat je haar niet wenst aan te werven. Heb je daar het recht toe?


Juridisch antwoord

Je maakt een direct onderscheid, omdat je weigert haar te laten deelnemen aan de schriftelijke proef en omdat je haar meedeelt dat je niet de intentie hebt haar aan te werven. 

Een direct onderscheid moet je rechtvaardigen door aan te tonen dat goed horen een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is voor de functie van administratief bediende en dat er geen redelijke aanpassingen mogelijk zijn om de beperking te ondervangen. In dit geval lijken redelijke aanpassingen wel mogelijk. Zie "advies aan de manager". Bijgevolg houdt de weigering een directe discriminatie op grond van de handicap in.

Advies aan de manager

Elke dove of slechthorende werkzoekende heeft recht op een aantal uren gratis bijstand van een tolk.
Toch zou het interessant zijn om de selectieprocedure te herzien; je kunt immers ook andere aanpassingen voorstellen voor dove of slechthorende kandidaten:

  • schriftelijk informatie geven;
  • zorgen dat de persoon de examinator beter kan zien;
  • een presentatie met visuele ondersteuning voorzien;
  • ideaal is om de kandidaat/kandidate erover aan te spreken om na te gaan welke maatregelen in aanmerking komen als redelijke aanpassing, met andere woorden maatregelen, die zijn aangepast aan de kandidaat.
Aarzel overigens niet om je vragen met betrekking tot het functioneren van de persoon rechtstreeks met de betrokkene te bespreken. Dat moet hem/haar in staat stellen om, bijvoorbeeld, aan te geven welke de gewenste en noodzakelijke aanpassingen zijn: een telefoon met geluidsversterker of een versterker voor de parlofoon of videofoon bij de ingang, enz. Bedrijven en organisaties kunnen subsidies aanvragen voor aanpassingen:

Het is raadzaam om in de jobaanbieding te verwijzen naar de mogelijkheid voor kandidaten om redelijke aanpassingen te vragen, bijvoorbeeld: "Personen met een handicap worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. De onderneming voorziet redelijke aanpassingen, zowel voor de selectieprocedure als voor de uitoefening van de functie."

Gerelateerde situaties

Situation Image

Aanpassing tijdens schriftelijk examen

Je organiseert de selectie voor de functie van receptioniste in een OCMW. Een slechtziende vrouw, die deelneemt aan het schriftelijk examen, vraagt een aanpassing opdat zij de vragenlijst zou kunnen lezen. Dat is een probleem omdat je niet wil dat de commissieleden deze kandidaat kunnen herkennen aan het feit dat haar vragenlijst is…

meer zien
Situation Image

Aanvraag van een auditieve redelijke aanpassing

Je werkt bij de dienst human resources van een gemeentelijke administratie. Een ambtenaar wiens gehoorproblemen verergeren, waardoor hij problemen ondervindt bij de uitoefening van zijn taken, vraagt aanpassingen. Kun je die weigeren?


meer zien
Situation Image

Absenteïsme

Je bent directeur van een groot schoonmaakbedrijf. Eén van je werknemers klaagt over pijn aan de knieën en uiteindelijk moet hij geopereerd worden. Zo is hij een maand lang arbeidsongeschikt. Nadien wordt hij, na een gesprek met de arbeidsgeneesheer, arbeidsgeschikt verklaard, maar hij mag niet knielen. Je weigert deze preventieve maatregel met als reden…

meer zien
Situation Image

Alcoholgeur

Tijdens het voeren van rekruteringsgesprekken, merk je op dat een kandidaat sterk ruikt naar alcohol. Je bent niet op je gemak. De kandidaat spreekt echter helemaal coherent en zijn gedrag is aangepast aan de omstandigheden. Je twijfelt om hem aan te werven. Is dat discriminerend?


meer zien
Situation Image

Arbeidsongeschiktheid of handicap?

Emre is gevallen op het werk (werkongeval). Hij heeft een knieletsel opgelopen en is gedurende zes maanden arbeidsongeschikt. Daarna herneemt hij het werk in het kader van een aangepaste functie (beperkt rechtstaan en weinig verplaatsingen) en hij doet dit werk gedurende twee jaar. Uiteindelijk beslis je om hem te ontslaan omdat hij zijn aangepaste taken fysiek niet meer…

meer zien
Situation Image

Bang van psychische problemen

Je bent directeur van een belangrijke overheidsinstelling. Een manager vertelt je vertrouwelijk dat een werknemer schizofreen is. Hij is 2 maanden afwezig geweest en is sinds 3 maanden opnieuw aan het werk. Hij denkt eraan hem te ontslaan, omdat hij denkt dat zijn ziekte in de toekomst problemen kan scheppen, ook al kreeg hij onlangs nog een positieve evaluatie.


meer zien
Situation Image

Brandverzekering verhoogt

Ten gevolge van een ongeval verplaatst een medewerkster van jouw onderneming zich sedert enige tijd in een rolstoel. Ondanks het feit dat zij haar werk correct doet, realiseer je je dat de premie van de brandpolis van de onderneming is gestegen omdat er een gehandicapte persoon aanwezig is in het gebouw. Je besluit haar te verhuizen naar een lokaal op het gelijkvloers. Het…

meer zien
Situation Image

Buitenlands diploma

Een ziekenhuis zoekt een medisch laborant. Johanna, een Nederlandse kandidate, voldoet aan de functievereisten. Ze heeft een Nederlands diploma, dat is erkend door het NARIC-centrum. Je bent verantwoordelijk voor het laboratorium en verkiest kandidaten met een Belgisch diploma. Je weet uit ervaring dat de opleiding tot laborant in België erg degelijk is. Je hebt geen…

meer zien
Situation Image

Chronische ziekte bij terbergchauffeur

Lucas is terbergchauffeur - truckchauffeur op grote bedrijfssites - en heeft sinds 2012 een contract van onbepaalde duur. In januari 2015 vraagt zijn werkgever hem om ’s avonds te werken. Lucas leidt aan het restless leg syndroom. Het is een chronische ziekte, waarvoor hij medicatie moet nemen tussen 15 en 16 uur.  De medicatie maakt hem slaperig en vermindert…

meer zien
Situation Image

Doof én technicus

Een dove kandidaat dient zich aan in je garage. Hij komt een spontane kandidatuur afgeven voor de functie van mecanicien. Je vertelt hem dat er momenteel geen functie vacant is en dat je vreest voor de arbeidsveiligheid: in de garage staan er heel wat machines en je denkt dat het voor een dove medewerker gevaarlijk is om daarmee om te gaan. De kandidaat voelt zich…

meer zien
Situation Image

Een directrice met burn-out

Martine is diensthoofd van de juridische dienst van een bank. Ze heeft een zware periode achter de rug. Haar dienst heeft door de bezuinigingen heel wat veranderingen ondergaan. Niet alleen is het aantal taken toegenomen, maar zijn er ook medewerkers ontslagen zonder dat ze vervangen werden. Ze heeft dit al verschillende keren proberen aan te kaarten bij de directie, zonder resultaat. Bijgevolg…

meer zien
Situation Image

Een journalist in een rolstoel

Muziekjournalist Serge vraagt een interview aan met een artieste via haar agent. Serge vermeldt dat hij zich in een rolstoel verplaatst en vraagt om daarmee rekening te houden bij het kiezen van de plaats voor het interview. De agent antwoordt grofweg dat het niet zijn probleem is. Hij blijft dat herhalen in het bijzijn van andere personen. Hij stelt ook de kwaliteiten van Serge als journalist…

meer zien
Situation Image

Een leerkracht met multiple sclerose

Mevrouw Janssens geeft les in het lager onderwijs. Ze heeft een degeneratieve ziekte, namelijk multiple sclerose. Mevrouw Janssens vraagt redelijke aanpassingen aan de directie: een aangepast uurrooster (zodat ze rustmomenten heeft), een aangepaste stoel en gordijnen voor de ramen. De directie weigert haar deze aanpassingen, omdat ze vreest dat het afgunst gaat creëren. Haar…

meer zien
Situation Image

Een vreemd accent

Je organiseert een rekruteringsprocedure voor de job van telefonisch verkoper. Een kandidate meldt zich aan voor het sollicitatiegesprek en wordt niet weerhouden ondanks de positieve indruk die ze bij jou nalaat, omdat ze met een buitenlands accent spreekt. Je denkt dat ze door dit accent vermoedelijk een minder hoge omzet zal halen dan de andere verkopers.


meer zien
Situation Image

Epilepsie

Je bent verantwoordelijk voor een bejaardentehuis. Een werknemer werkt al twee jaar als ergotherapeut in een vervangingscontract. Het werk loopt prima. Wanneer er voor eenzelfde functie een baan van onbepaalde duur vrijkomt, stuurt de man zijn kandidatuur in. Hij vermeldt daarin dat hij aan epilepsie lijdt. Hij werd wel door de arbeidsgeneesheer arbeidsgeschikt verklaard. Je was niet op de…

meer zien
Situation Image

Fysieke kracht gevraagd

Je bent zaakvoerder van een KMO en je zoekt een magazijnmedewerker. 

Een man van 57 jaar stelt zich kandidaat, maar je verwerpt zijn kandidatuur omdat je ervan uitgaat dat iemand van die leeftijd dit werk fysiek niet meer aankan en de werking van het magazijn niet kan waarborgen. 

Een vrouwelijke kandidate van 32 jaar stelt zich ook kandidaat maar je verwerpt haar…

meer zien
Situation Image

Geen moslima of gekleurde poetshulp

Je bent verantwoordelijk voor een dienstenchequebedrijf. Je maakt een analyse van de vragen en de noden van je klanten. Verschillende klanten formuleren wensen in verband met de origine, huidskleur of religieuze overtuiging van de poetshulp. Iemand weigert een poetshulp van vreemde origine, iemand anders weigert een vrouw met hoofddoek binnen te laten omdat ze "geen Bin Laden…

meer zien
Situation Image

Geen promotie wegens buitenlands accent

Er komt een post vrij op de klantendienst van een callcenter. Als hoofd van de personeelsdienst ben je verantwoordelijk voor de aanwervingsprocedure. Een kandidate slaagt voor alle tests. Toch wil je haar niet aanwerven omdat ze een licht buitenlands accent heeft. Je vreest dat sommige klanten er aanstoot aan zullen nemen of opmerkingen zullen maken. Is…

meer zien
Situation Image

Glijdend uurrooster

Je leidt een KMO en Marie, een medewerkster, vraagt je om met een vlottend uurrooster te mogen werken. Zij heeft een dochter met een zware handicap die permanente verzorging nodig heeft en zij zou meer voor haar kind willen zorgen. Alle medewerkers van je onderneming hebben een vast uurrooster en je bent bang dat zij ook een vlottend uurrooster zullen eisen. Wat kun je doen?


meer zien
Situation Image

Handicap aan de nek voor telemarketeer?

Je leidt een telemarketingbedrijf en je krijgt een kandidatuur van een vrouw die lijdt aan een handicap die pijn veroorzaakt in de hals, de nek, de schouder en de arm. Het gebeurt dat zij plaatselijk verlamd is. Je denkt dat deze handicap problemen zal opleveren in de functie en je denkt eraan om haar kandidatuur af te wijzen. Kan dat?


meer zien
Situation Image

Handicap opnemen in het selectieverslag?

Je voert een selectiegesprek met een kandidaat. Hij vertelt je dat hij een handicap heeft. Je vraagt je af of je het mag noteren in het verslag van het selectiegesprek?


meer zien
Situation Image

Herinschakeling van een werknemer met een beperking

Je wilt het contract van een parkingbewaker beëindigen. Je bent van oordeel dat Bartel ten gevolge van een ongeval niet langer in staat is om taken uit te voeren die essentieel zijn voor zijn functie. Bartel verwijt je dat je geen aanpassingen van zijn arbeidsplaats of een andere functie hebt overwogen. Ben je verplicht om dat te doen?


meer zien
Situation Image

Honden niet toegelaten

Als HR-verantwoordelijke van een ziekenhuis ontvang je de kandidatuur van een slechtziende die wordt begeleid door een assistentiehond. Je zoekt een onthaalbediende en deze vrouw kan twee jaar ervaring voorleggen. Zij kan haar werk bovendien perfect zelfstandig doen. Je twijfelt niet aan haar kwaliteiten, maar je wijst haar kandidatuur af op grond van de hygiënerichtlijnen die gelden in het…

meer zien
Situation Image

Indiscrete vragen over het privéleven

Als HR-verantwoordelijke moet je een verkoper aanwerven voor een winkel die mobiele telefoons verkoopt. De directie vraagt je om tijdens de sollicitatiegesprekken telkens heel wat persoonlijke vragen te stellen over leeftijd, nationale origine, de redenen waarom kandidaten met vreemde origine in België kwamen wonen, seksuele geaardheid … Je twijfelt of je die vragen wel mag stellen.…

meer zien
Situation Image

Indringende vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Mahmoud heeft goede referenties als verkoper op het Autosalon. Als werving- en selectiebureau heb je hem een aantal testen laten doorlopen en vervolgens aan je klanten aanbevolen. Een concessiehouder van een bekend automerk heeft positief gereageerd op zijn anonieme cv. Na het sollicitatiegesprek laat Mahmoud je weten dat hij enkel vragen kreeg over zijn Tunesische origine.…

meer zien
Situation Image

Integratie van werknemers met een handicap

Je hebt onlangs een medewerker met een fysieke handicap aangeworven: hij heeft slechts één arm. Je hebt hem aan het loket geplaatst, want dat geeft een positief imago aan je organisatie. Na enkele weken hoor je dat hij klaagt over pesterijen door collega's, want die aanvaarden niet dat hij een aangepast takenpakket heeft.
meer zien
Situation Image

Licht accent in tweede taal

Raveena, een IT-specialiste van Indische origine, heeft het grootste deel van haar schoolloopbaan in het Nederlands in België doorlopen. Tijdens haar zoektocht naar werk weigert een IT-bedrijf haar eerst omdat Nederlands niet haar moedertaal is. Ze reageert op die weigering en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Raveena beantwoordt perfect aan het gezochte profiel maar wordt…

meer zien
Situation Image

Lichte intellectuele handicap

Je wil een koerier aanwerven. Steven, een persoon met een lichte intellectuele handicap, is geslaagd voor de basistests. Je aarzelt om Steven in dienst te nemen wegens zijn handicap en de mogelijke reacties van klanten.


meer zien
Situation Image

Mannelijk team

Je bent directeur van een tijdschrift dat zijn redactioneel beleid gaat vernieuwen en je bent op zoek naar nieuwe journalisten. Het is een boeiende job die heel wat overuren en avondwerk inhoudt. Miet, gehuwd en moeder van drie kinderen en met heel wat journalistieke ervaring, stelt zich kandidaat. Je neemt haar kandidatuur niet in aanmerking. Je denkt dat Miet niet in het team zal…

meer zien
Situation Image

Medische ingreep ondergaan

Je leidt een bewakingsfirma en weigert een kandidaat in aanmerking te nemen die een medische ingreep heeft ondergaan aan de blaas.  Zijn herstel verloopt goed. Heb je daartoe het recht?


meer zien
Situation Image

Misverstand op een werf

Je bent de verantwoordelijke van een bouwonderneming. Je krijgt de kandidatuur binnen van een jonge slechthorende die een door de VDAB georganiseerde bouwopleiding heeft gevolgd. Je wijst zijn kandidatuur af omwille van veiligheidsredenen: wanneer er zich problemen voordoen, denk je dat de kandidaat de veiligheidsinstructies niet zal begrijpen.


meer zien
Situation Image

Moeite met woon-werkverplaatsingen

Je bent HR-verantwoordelijke in een gemeente en een beleidsmedewerkster ondervindt problemen om op haar werkplek te geraken. Deze vrouw lijdt aan een chronische ziekte (multiple sclerose); haar toestand gaat achteruit. Zij kan niet langer gebruik maken van het openbaar vervoer. Zij vraagt om tussen te komen in de kosten van de taxi om iedere dag naar het werk te komen. Je bent van oordeel dat…

meer zien
Situation Image

Onvoorspelbaar gedrag

Een adjunct-boekhouder werkt al vijf jaar in een bedrijf. Hij heeft een bipolaire stoornis, wat zich vertaalde in periodes van depressie, afgewisseld met stabiele periodes en periodes van energie en euforie. 

Door zijn medicatie is zijn gedrag onder controle; de arbeidsgeneesheer bevestigt dit ook. 

Zijn psychiater stelt zelfs voor om de dosis…

meer zien
Situation Image

Opleiding geweigerd wegens onaangepast lokaal

Als verantwoordelijke van een dienst van de federale politie weiger je een voortgezette opleiding aan een calog (personeel uit het administratieve en logistieke kader, burgerpersoneel bij de politie) in een rolstoel. Je legt hem uit dat het je spijt, maar dat de opleidingen doorgaan in een oude kazerne die moeilijk toegankelijk is voor personen in een rolstoel.


meer zien
Situation Image

Piercings en tatoeages

Je bent traiteur en je zoekt een klusjesman. Twee kandidaten van wie het profiel voldoet aan de eisen voor de functie stellen zich kandidaat: een met meerdere piercings en een andere met tatoeages. Kun je deze kandidaten weigeren op grond van deze kenmerken?
meer zien
Situation Image

Rastakapsel niet neutraal

Als HR-manager organiseer je de selectie voor een administratieve functie zonder contact met klanten. Je hebt een persoon met een "rastakapsel" geweerd omdat je van oordeel bent dat zijn uiterlijk niet overeenstemt met het neutrale imago van je onderneming. De kandidaat dient klacht in bij  meer zien

Situation Image

Seropositief

Kun je aan een kandidaat/kandidate vragen of hij/zij seropositief is? Moet je aan een klant zeggen dat een medewerker/-werkster seropositief is? Kun je seropositieve kandidaten weigeren?


meer zien
Situation Image

Subjectieve persoonsbeschrijvingen

Je bent werkgever/-geefster en je krijgt het selectiedossier van één van je managers. Deze heeft in de marge van de conclusies van zijn gesprekken enkele persoonlijke opmerkingen geschreven: "deze kandidate is een verleidster", "deze kandidaat ruikt onfris". Kan dit?


meer zien
Situation Image

Te excentriek

Je bent in je onderneming verantwoordelijk voor de rekrutering. Er is een functie vacant in de logistieke dienst en de ploegbaas geeft het profiel voor de functie door. De functies worden beschreven en bij de eisen vermeldt de ploegbaas dat hij geen "excentrieke" kandidaten wil omdat zijn team bestaat uit erg viriele medewerkers. Tijdens de selectie wijs je onmiddellijk een verwijfde,…

meer zien
Situation Image

Vereisten voor de Belgische markt

Wilbert, een kandidaat-verkoper van Nederlandse origine, woont op 5 kilometer van Antwerpen. Als antwoord op zijn kandidatuur bij een bedrijf dat kantoorartikelen verkoopt, ontvangt hij volgende e-mail: “Voor onze vestiging te Antwerpen zoeken we Belgische medewerkers. In het verleden heeft onze Belgische afdeling geprospecteerd in Nederland , maar de praktijk leert ons dat de Belgische…

meer zien
Situation Image

Vluchtelinge solliciteert

Je bent gevraagd om in een selectiejury voor een functie te zetelen omdat je een vergelijkbare functie uitoefent. Je diensthoofd brieft je voor de aanvang van de gesprekken. Hij vraagt je om erover te waken dat de nieuwe persoon in de dienst zal passen. "Niet iemand die uit de toon valt. Geen buitenbeentje". Je interpreteert dat als "geen buitenlander, geen andere huidskleur ...", want alle…

meer zien
Situation Image

Voorbehouden aan werknemer met handicap

Is de vermelding "functie voorbehouden aan een medewerker met een handicap" in een vacature wettig?


meer zien
Situation Image

Vrouwelijke facteur met autisme

De post werft een vrouw met autisme aan als postbode. Door haar handicap werkt Anouk trager en kan ze geen volledige ronde afwerken. Daarvoor heeft ze 10 tot 11 uur voor nodig. Anouk vraagt een aanpassing van haar ronde, zodat ze 70% van een normale ronde doet. Haar werkgever weigert met het oog op de organisatie van het werk, omdat de andere postbodes de resterende 30% moeten…

meer zien
Situation Image

Welke oplossing voor werkneemster met narcolepsie?

Als directrice van een openbare administratie stel je een vacature voor een 60%-functie open. Nadat de nieuwe medewerkster, Olivia, in dienst gekomen is, stel je vast dat ze aan narcolepsie lijdt. 

Olivia valt regelmatig kort in slaap, vooral als ze stress heeft of zich niet goed voelt. Olivia geeft dan ook een vermoeide indruk en vergeet soms wat je haar uitgelegd hebt. De…

meer zien
Situation Image

Wil je kinderen?

Je bent bedrijfsleider van een jonge onderneming. Je knokt om marktaandeel te winnen in je sector. Je werft een medewerker aan die je zal bijstaan. Je legt in de vacature de nadruk op de zin voor engagement en stabiliteit omdat je belangrijke klantendossiers aan deze medewerker wilt toevertrouwen. 

Tijdens het selectieproces vind je twee goede profielen voor de vacante…

meer zien
Situation Image

Transgender

Je lanceerde een aanwervingsprocedure voor een nieuwe functie binnen je organisatie. Je selecteerde de cv's en plande de gesprekken met de kandidaten. Eén van hen is transgender. Op dat moment bevindt de kandidate zich in een overgangsfase: zij startte de hormonenbehandeling, draagt vrouwenkleren, gebruikt een vrouwelijke voornaam, maar volgens…

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be