Ga naar hoofdinhoud

Situatie

Een klacht wegens racisme

Eén van je werknemers dient een klacht in wegens pesterijen, intimidatie en racisme bij de preventieadviseur. De klacht is gericht tegen een andere collega. Tijdens het onderzoek zegt de klager dat hij niet langer wil samenwerken met de collega in kwestie.


Juridisch antwoord

In afwachting van het verslag van de preventieadviseur (dat kan enkele maanden duren), legt de wet de werkgever/-geefster op om voorlopige maatregelen te treffen als de ernstigheid van de feiten dat vereist. Je preventieadviseur moet je in dit geval voorlopige maatregelen voorstellen in afwachting van zijn analyse rapport. Dit zijn aanbevelingen die je niet verplicht bent te volgen. De voorlopige maatregelen moeten in elk geval proportioneel en redelijk zijn om niet de indruk te weken dat we geen respect hebben gehad voor de bescherming van de werknemer tegenover represailles.

Verder is de klager beschermd tegen represailles, d.w.z negatieve en eenzijdige maatregelen als straf voor zijn klacht. Wij raden je dus af om hem zonder zijn toestemming over te plaatsen of te muteren, zelfs om hem tegen zichzelf te beschermen.

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen

Advies aan de manager

Wij raden je aan om in aanwezigheid van de preventieadviseur een gesprek te hebben met de klager om na te gaan of het mogelijk is om met zijn toestemming voorlopige maatregelen te treffen.

De preventieadviseur kan in zijn/haar verslag ook rekening houden met jouw wens als werkgever/-geefster om het welzijn van je werknemers te behartigen.

In zijn/haar verslag zal de adviseur aanbevelingen formuleren die kunnen worden aangevuld met adviezen van Unia voor het deel "racisme" van de klacht.

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen

Gerelateerde situaties

Situation Image

Aanwerven in het kader van banenplannen

Je wilt een werknemer aanwerven die beantwoordt aan de vereisten van bepaalde banenplannen voor jonge en oudere langdurig werklozen (Activa, Activa Start, Startbaanovereenkomst, enz.). Je vraagt je af of het nodig is om dit in de vacature te vermelden.


meer zien
Situation Image

Afkomst compatibel met veiligheid

Je organiseert een rekruteringsprocedure voor een job van verkoper-technieker. Een man van Turkse herkomst solliciteert en hoewel zijn profiel perfect overeenkomt met de advertentie, weiger je zijn kandidatuur. Je verkoopt namelijk veiligheidssystemen en je denkt dat een persoon van Turkse afstamming niet geloofwaardig zal overkomen bij je klanten.


meer zien
Situation Image

Afkomstig uit het juiste milieu?

Je zoekt een manager voor een internationale dienst in volle expansie. Tijdens het sollicitatiegesprek vraagt de rekruteerder naar het beroep van de ouders. Omdat de kandidaat antwoordt dat zijn ouders arbeiders zijn, meent de rekruteerder dat deze persoon niet de geschikte kandidaat is.


meer zien
Situation Image

Antiklerikale propaganda

Een statutair personeelslid en vakbondsafgevaardigde heeft in zijn kantoor een reeks oude affiches van antiklerikale propaganda opgehangen. Verscheidene medewerkers deelden mee dat ze zich daar ongemakkelijk bij voelden. Als manager vraag je hem de affiches te verwijderen. Hij weigert en geeft als reden dat hij geen…

meer zien
Situation Image

Auto vereist voor de functie

Je leidt een kmo. Je zegt aan Patrick, die je pas in dienst genomen hebt als commercieel afgevaardigde, dat hij over een eigen wagen moet beschikken voor zijn professionele verplaatsingen. Patrick weigert, want hij bezit er geen en hij vindt die uitgave overdreven. Je vindt dat hij niet coöperatief is en bedreigt hem met ontslag. Patrick neemt contact op met Unia.


meer zien
Situation Image

Autoriteit compatibel met misvorming?

Je bent schooldirecteur en je bent op zoek naar een secretariaatsmedewerker. Een persoon met heel wat relevante ervaring, stelt zich kandidaat voor de functie. De kandidaat heeft echter een misvorming aan het hoofd. Na het selectiegesprek weiger je zijn kandidatuur omdat je vreest dat de kandidaat niet de nodige autoriteit zal kunnen uitstralen en dat hij gepest zal…

meer zien
Situation Image

Bang van psychische problemen

Je bent directeur van een belangrijke overheidsinstelling. Een manager vertelt je vertrouwelijk dat een werknemer schizofreen is. Hij is 2 maanden afwezig geweest en is sinds 3 maanden opnieuw aan het werk. Hij denkt eraan hem te ontslaan, omdat hij denkt dat zijn ziekte in de toekomst problemen kan scheppen, ook al kreeg hij onlangs nog een positieve evaluatie.


meer zien
Situation Image

Ben je actief in het verenigingsleven?

Je bent verantwoordelijk voor de selectie van een kandidaat, die openbare activiteiten zal moeten organiseren. Je vraagt je af of deze vraag wettelijk toegelaten is: ben je actief in het verenigingsleven?


meer zien
Situation Image

Chronische ziekte bij terbergchauffeur

Lucas is terbergchauffeur - truckchauffeur op grote bedrijfssites - en heeft sinds 2012 een contract van onbepaalde duur. In januari 2015 vraagt zijn werkgever hem om ’s avonds te werken. Lucas leidt aan het restless leg syndroom. Het is een chronische ziekte, waarvoor hij medicatie moet nemen tussen 15 en 16 uur.  De medicatie maakt hem slaperig en vermindert…

meer zien
Situation Image

Dienstencheques

Je bent verantwoordelijk voor een dienstenchequebedrijf. Je hebt een klant die een oudere dame is en zelf enkel Nederlands spreekt. Ze wil niet langer werken met de huishoudhulp, die geen Nederlands begrijpt en spreekt. Hoe ga je reageren?


meer zien
Situation Image

Discriminerend sollicitatieformulier

Je werkt op de personeelsdienst van een ziekenhuis. Je gebruikt al een tijdje een standaardsollicitatieformulier. Je stelt vast dat het formulier voor de functie van verpleegkundige als taalvereiste vermeldt: “Nederlands: moedertaal”. Je vraagt je af of die bewoording wettelijk is.


meer zien
Situation Image

Discriminerende voorkeuren van klanten

Je hebt in je onderneming onlangs een persoon van buitenlandse afstamming aangeworven voor de functie van chauffeur-magazijnier. Zijn eerste dagen op het werk verlopen prima. Daarna hoor je dat verschillende klanten hebben geklaagd over zijn afstamming. Je denkt eraan om hem een andere taak te geven (schoonmaak parking....) en je spreekt hem erover aan. Hij verlaat boos de…

meer zien
Situation Image

Doof én technicus

Een dove kandidaat dient zich aan in je garage. Hij komt een spontane kandidatuur afgeven voor de functie van mecanicien. Je vertelt hem dat er momenteel geen functie vacant is en dat je vreest voor de arbeidsveiligheid: in de garage staan er heel wat machines en je denkt dat het voor een dove medewerker gevaarlijk is om daarmee om te gaan. De kandidaat voelt zich…

meer zien
Situation Image

Een Afrikaans accent

Je rekruteert een werknemer/-neemster voor de functie van telefonist(e) in een call center van je verzekeringsmaatschappij. Een persoon van Afrikaanse herkomst stelt zich kandidaat. Tijdens het gesprek heb je alle eisen van de functie overlopen (ervaring, rijbewijs, beschikbaarheid, loon, ...) en de kandidate beantwoordt er perfect aan. Zij heeft dus het gevraagde profiel. Je legt…

meer zien
Situation Image

Een bekende naam

Je bent belast met een aanwerving voor een educatieve vereniging, die buitenschoolse activiteiten organiseert. Je bent op zoek naar een directeur/directrice voor de activiteiten voor jonge adolescenten. De kandidate, die de beste score haalt, heet Aline Dutroux. Je nodigt deze kandidate niet uit vanwege haar naam: je bent bang dat de scholen hun twijfels hebben tegenover een persoon met…

meer zien
Situation Image

Een CV met 'authentieke' Belgische naam

Je bent verantwoordelijk voor de rekrutering binnen een bedrijf en publiceert een vacature voor de functie van elektrotechnicus. Hij/zij moet bij de klanten de elektriciteit aansluiten. 

Ahmet solliciteert voor de job want hij beantwoordt aan het gezochte profiel. Hij krijgt geen reactie op zijn kandidatuur. Hij verstuurt zijn sollicitatiebrief en cv nog tweemaal zonder antwoord. Hij…

meer zien
Situation Image

Een goed voorkomen

Je wilt iemand aanwerven voor een commerciële functie. Het is essentieel dat die persoon een onberispelijk voorkomen heeft bij je klanten. In je vacature eis je dat de kandidaat tijdens de uitvoering van zijn opdracht zich "correct kleedt".

meer zien
Situation Image

Een jeugdleidster met hoofddoek

Een jonge stagiaire werkt met een hoofddoek in de jeugdwerking die je leidt. Zij staat in contact met het publiek (12-18 jaar), zonder dat er ooit problemen waren. Er komt een post van animator vrij en zij denkt dat dit iets voor haar is. De raad van bestuur weigert evenwel haar kandidatuur omdat zij niet neutraal voorkomt wegens het feit dat zij een teken van geloofs- of levensovertuiging…

meer zien
Situation Image

Een jongere om met jongeren te werken

Je rekruteert voor een organisatie die actief is in de vrijetijdssector en die zich richt tot jongeren. Je zoekt hiervoor een animator/animatrice voor activiteiten voor adolescenten. Bij het opstellen van de vacature wil je de toegang tot de functie beperken tot jongeren tussen 18 en 25 jaar.


meer zien
Situation Image

Een uit de hand gelopen grap

Miguel werkt sinds begin 2005 als bewakingsagent in je bedrijf. Zijn directe collega’s pesten hem voortdurend vanwege zijn Zuid-Amerikaanse origine. Hij heeft de situatie al meermaals gemeld aan zijn diensthoofd, zonder resultaat. De feiten worden geminimaliseerd. Hij krijgt de boodschap dat hij “tegen een grapje moet kunnen”. De situatie loopt uit de hand. De aanstoker van de pesterijen…

meer zien
Situation Image

Een vreemd accent

Je organiseert een rekruteringsprocedure voor de job van telefonisch verkoper. Een kandidate meldt zich aan voor het sollicitatiegesprek en wordt niet weerhouden ondanks de positieve indruk die ze bij jou nalaat, omdat ze met een buitenlands accent spreekt. Je denkt dat ze door dit accent vermoedelijk een minder hoge omzet zal halen dan de andere verkopers.


meer zien
Situation Image

Eeuwig tijdelijk in dienst

Je bent fabrieksdirecteur. Je hebt tijdelijke werknemers in dienst en beslist hun een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Behalve aan Abdel, die nochtans vóór zijn collega’s is aangeworven én een positieve evaluatie heeft gekregen van zijn ploegbaas. Hij heeft al 2 jaar een tijdelijk contract. Je laat Abdel weten dat hij niet langer bij jouw bedrijf kan werken omdat zijn tijdelijk…

meer zien
Situation Image

Engelse native speaker gezocht

Je staat aan het hoofd van een internationaal advocatenkantoor en je zoekt een administratieve medewerker/-werkster voor je vestiging in Brussel. Je eist dat de kandidaten "native speaker" (Engels) zijn.


meer zien
Situation Image

Enkel Europese kandidaten

Een privéonderneming zoekt Europese kandidaten. De werkgever/-geefster rechtvaardigt deze keuze omdat de kandidaat regelmatig opdrachten moet vervullen in de Verenigde Staten. Je wil de administratieve mallemolen vermijden, die gepaard gaat met het verkrijgen van visa voor niet-Europeanen.


meer zien
Situation Image

Facebook

Eén van je medewerkers is een fervent gebruiker van Facebook. Hij heeft zich op Facebook geïdentificeerd als werknemer van je onderneming. Op zijn wall heeft hij uitlatingen geplaatst die oproepen tot haat en geweld ten overstaan van moslims. Je wordt daarop gewezen door collega's. Hoe reageer je?


meer zien
Situation Image

Foto graag

Als manager organiseer je een selectie voor een commerciële functie. Je beschrijft de vereiste competenties. Je vraagt je af of je kunt eisen dat de kandidaat/kandidate een foto voegt bij zijn/haar curriculum vitae.


meer zien
Situation Image

Geen promotie wegens buitenlands accent

Er komt een post vrij op de klantendienst van een callcenter. Als hoofd van de personeelsdienst ben je verantwoordelijk voor de aanwervingsprocedure. Een kandidate slaagt voor alle tests. Toch wil je haar niet aanwerven omdat ze een licht buitenlands accent heeft. Je vreest dat sommige klanten er aanstoot aan zullen nemen of opmerkingen zullen maken. Is…

meer zien
Situation Image

Geen religieuze tekenen

Je bent manager in een gemeentelijke administratie. Je rekruteert:

 1. een loketbediende voor de dienst Bevolking
 2. een persoon voor het onderhoud van de lokalen
 3. een boekhouder
Omwille van de spanningen tussen de personeelsleden van verschillende overtuiging en de opmerkingen van bepaalde gebruikers beslis je om geen mensen te…

meer zien
Situation Image

Gepensioneerde gezocht

Je bent op zoek naar een werknemer die enkele uren per week wil bijklussen in je bedrijf. Je denkt daarbij aan een gepensioneerde. Bij het opstellen van de vacature vraag je je af of je die vereiste in de vacature mag vermelden en, zo ja, hoe?


meer zien
Situation Image

Handicap opnemen in het selectieverslag?

Je voert een selectiegesprek met een kandidaat. Hij vertelt je dat hij een handicap heeft. Je vraagt je af of je het mag noteren in het verslag van het selectiegesprek?


meer zien
Situation Image

Herinschakeling van een werknemer met een beperking

Je wilt het contract van een parkingbewaker beëindigen. Je bent van oordeel dat Bartel ten gevolge van een ongeval niet langer in staat is om taken uit te voeren die essentieel zijn voor zijn functie. Bartel verwijt je dat je geen aanpassingen van zijn arbeidsplaats of een andere functie hebt overwogen. Ben je verplicht om dat te doen?


meer zien
Situation Image

Hij spreekt 'Brabbelarisch' op patrouille

Je bent hoofd van een politiecommissariaat. Karim, wijkinspecteur, keert met een verslagen gezicht terug van zijn ronde. Hij heeft duidelijk een slechte dag gehad. Karim is een Belg van Marokkaanse oorsprong en werkt sinds een jaar samen met Alain, Belg en al 20 jaar bij de politie. Karim legt je geïrriteerd uit dat Alain systematisch racistische opmerkingen maakt over Turken, Marokkanen en…

meer zien
Situation Image

Hoe taalkennis beoordelen?

In het kader van een rekruteringsprocedure die je organiseert, vraag je je af hoe je het niveau van taalkennis van de kandidaten in hun dossiers moet omschrijven. Is het toegelaten om te vermelden dat de "kennis ontoereikend" is? Kan men taalkennis beoordelen op basis van een sollicitatiegesprek?


meer zien
Situation Image

Indiscrete vragen over het privéleven

Als HR-verantwoordelijke moet je een verkoper aanwerven voor een winkel die mobiele telefoons verkoopt. De directie vraagt je om tijdens de sollicitatiegesprekken telkens heel wat persoonlijke vragen te stellen over leeftijd, nationale origine, de redenen waarom kandidaten met vreemde origine in België kwamen wonen, seksuele geaardheid … Je twijfelt of je die vragen wel mag stellen.…

meer zien
Situation Image

Indringende vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Mahmoud heeft goede referenties als verkoper op het Autosalon. Als werving- en selectiebureau heb je hem een aantal testen laten doorlopen en vervolgens aan je klanten aanbevolen. Een concessiehouder van een bekend automerk heeft positief gereageerd op zijn anonieme cv. Na het sollicitatiegesprek laat Mahmoud je weten dat hij enkel vragen kreeg over zijn Tunesische origine.…

meer zien
Situation Image

Invloed van clichés

Je maakt deel uit van het management  van een overheidsdienst en ontwikkelt campagnes voor verschillende doelgroepen. 

Jouw overste doet vaak denigrerende uitspraken over die doelgroepen en onderbouwt zijn standpunten met veralgemeningen en stereotypen:

 • “Dat publiek is moeilijk te bereiken want ze hebben hier geen echte roots.”
 • “Die…

  meer zien
Situation Image

Junior functie

Je zoekt een kandidaat voor een functie die geen bijzondere beroepservaring vereist. Je team bestaat vooral uit pas afgestudeerden. Je formuleert de vacature daarom als een "junior" functie. Bij ontvangst van de cv's vraag je je af of je de kandidaten met meer professionele ervaring mag weren uit de selectieprocedure?


meer zien
Situation Image

Katholieke school

Je bent directeur van een katholieke school. Er zijn twee functies vacant: 

 • een voor schoonmaakster en 
 • een voor leraar lichamelijke opvoeding. 
Een moslim stelt zich kandidaat voor de functie van leraar lichamelijke opvoeding. Je werft hem niet aan omdat hij moslim is. Een vrouw die een…

meer zien
Situation Image

Lesgever lacht met religie

Je bent directeur van een openbaar instituut voor professionele vorming. Yacine volgt een opleiding tot chauffeur. Hij neemt contact met je op omdat hij vindt dat zijn instructeur hem onder druk zet. Er zijn vier stagiairs, maar alleen zijn papieren worden systematisch gecontroleerd vóór vertrek. Hij vermeldt ook dat zijn instructeur geregeld…

meer zien
Situation Image

Licht accent in tweede taal

Raveena, een IT-specialiste van Indische origine, heeft het grootste deel van haar schoolloopbaan in het Nederlands in België doorlopen. Tijdens haar zoektocht naar werk weigert een IT-bedrijf haar eerst omdat Nederlands niet haar moedertaal is. Ze reageert op die weigering en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Raveena beantwoordt perfect aan het gezochte profiel maar wordt…

meer zien
Situation Image

Lichte intellectuele handicap

Je wil een koerier aanwerven. Steven, een persoon met een lichte intellectuele handicap, is geslaagd voor de basistests. Je aarzelt om Steven in dienst te nemen wegens zijn handicap en de mogelijke reacties van klanten.


meer zien
Situation Image

Loononderhandelingen heropend

Je selecteerde een kandidate voor een verantwoordelijke functie. Na 3 maanden vraagt ze waarom ze niet hetzelfde loon krijgt als haar mannelijke collega's met dezelfde functies. Zij wil opnieuw onderhandelen over haar contract. Wat is je reactie?


meer zien
Situation Image

Moedertaal Nederlands of Frans?

In een werkaanbieding vraagt een onderneming kandidaten met moedertaal Nederlands of Frans. Is dit discriminerend?


meer zien
Situation Image

Moedertaalspreker vereist?

Je bent de directeur van een onderneming, die gevestigd is in Vlaanderen. Je installeert tenten voor culturele evenementen en huwelijken. Je zoekt een werknemer voor de functie van nachtwaker. Zijn opdracht zal erin bestaan om de infrastructuur en het materiaal te bewaken. Je team is volledig Nederlandstalig en je biedt je diensten enkel in het Nederlandstalige landsgedeelte en in…

meer zien
Situation Image

Moeite met woon-werkverplaatsingen

Je bent HR-verantwoordelijke in een gemeente en een beleidsmedewerkster ondervindt problemen om op haar werkplek te geraken. Deze vrouw lijdt aan een chronische ziekte (multiple sclerose); haar toestand gaat achteruit. Zij kan niet langer gebruik maken van het openbaar vervoer. Zij vraagt om tussen te komen in de kosten van de taxi om iedere dag naar het werk te komen. Je bent van oordeel dat…

meer zien
Situation Image

Niemand reageert op klacht

Je bent hr-directeur van een overheidsdienst. Jamila komt bij jou melden dat haar diensthoofd haar pest omdat ze van Marokkaanse origine is. Ze heeft het probleem al aan de vertrouwenspersoon en de psychociale preventieadviseur gemeld, maar die durven volgens haar niet tussenbeide te komen. Bovendien krijg je Jamila’s diensthoofd over de vloer, die haar wil ontslaan:…

meer zien
Situation Image

Niet de 'juiste' nationaliteit

Een bedrijf dat software verkoopt in de Benelux zoekt een Call Agent om prospectie te doen op de lokale markt. Je wil, als HR-medewerker, in de vacature vermelden dat kandidaten van Nederlandse of Belgische origine moeten zijn. Is dat toegelaten?


meer zien
Situation Image

Ontslagen bij herstructurering

Je bent directrice van een privébedrijf dat asbest verwijdert. Bij een herstructurering beslis je 5 arbeiders van vreemde origine te ontslaan. Nochtans hebben die vijf personen meer ervaring in de sector dan andere collega’s van dezelfde dienst met een Belgische origine, die niet worden ontslagen. De ontslagen arbeiders zijn lid van de vakbond en beslissen om hun rechten te doen…

meer zien
Situation Image

Opdracht geven aan interimkantoor om te discrimineren

Bij een rekruteringsprocedure vraag je aan een interimkantoor om je een kandidaat te presenteren, die "echt van bij ons" is. Het interimkantoor heeft je al drie kandidaten van buitenlandse herkomst voorgesteld en dringt er op aan om deze kandidaten te presenteren. Je bent echter niet tevreden. 

Gaat het over discriminatie?


meer zien
Situation Image

Overgewicht

Je bent HR-verantwoordelijke in een hotel en je werft iemand aan voor de functie van receptionist(e). De directeur vraagt jou om kandidaten met overgewicht uit de selectie te weren.


meer zien
Situation Image

Peilen naar overtuigingen

Je organisatie verdedigt de belangen van Palestina. Je wenst iemand aan te werven voor een onderschikte administratieve functie. Tijdens het selectiegesprek wil je peilen naar het engagement, naar de politieke overtuiging van de kandidaat. Is dat discriminerend?


meer zien
Situation Image

Pesterijen en agressie door klanten

Je bent directeur van een rusthuis. Aïssatou, die er al 20 jaar als zorgkundige werkt, vraagt een persoonlijk gesprek aan. Ze vertelt dat een bewoner haar  al verschillende keren geslagen heeft en haar beledigt: “Vuil negerin, ga terug naar u land.” Ze heeft een klacht ingediend bij de politie, maar die zegt dat ze geen pv kunnen opstellen omdat de bewoonster…

meer zien
Situation Image

Pesterijen op de werkvloer

Je bent verantwoordelijk voor een reisbureau en je hebt zopas een medewerker van Turkse afkomst aangeworven voor de administratieve dienst. De relaties met zijn rechtstreekse chef zijn gespannen. De chef beslist om de medewerker te ontslaan. Tijdens het exitinterview bevestigt de medewerker dat zijn chef zich racistisch gedroeg: ze maakte misplaatste opmerkingen met betrekking tot…

meer zien
Situation Image

Positieve actie?

In je organisatie werkt een belangrijk aantal werknemers van niet-Europese afstamming. Om onder je medewerkers tot een evenwicht inzake afstamming te komen, besluit je om gedurende een bepaalde tijd enkel medewerkers van Europese afstamming aan te werven. Mag je dat doen?


meer zien
Situation Image

Potige bewakers

Je bent manager van een team van bewakers. Je wil stevige kandidaten met een bepaalde minimumgrootte, omdat de bewakers tewerkgesteld zullen worden in moeilijke wijken.


meer zien
Situation Image

Religieuze tekenen op de werkvloer

In de context van een toenemende culturele diversiteit rijst steeds meer de vraag rond het dragen van tekenen van een geloofs- of levensovertuiging in ondernemingen. Managers krijgen te maken met verschillende gevallen: 

 • een medewerkster weigert om dieren te doden in het labo;
 • een kok weigert zijn lange baard af te doen;
 • een psycholoog heeft een christelijk…

  meer zien
Situation Image

Te hoge personeelskosten

Je bent van oordeel dat de financiële situatie van je bedrijf je ertoe dwingt om oudere kandidaten te weigeren omdat hun financiële eisen te hoog zouden liggen. Je denkt zo de personeelskosten te kunnen drukken, net als de kosten voor de selectieprocedure, omdat er minder kandidaturen moeten worden behandeld.


meer zien
Situation Image

Te klein voor de functie

Je bent verantwoordelijk voor een bibliotheek en je wilt een medewerker/-werkster aanwerven. De competente kandidate is klein. Ondanks haar competenties wil je haar niet aanwerven en je verwijst daarbij naar de inrichting van de ruimte, naar de hoogte van de rekken, naar de staat van het materieel en naar de budgettaire beperkingen.


meer zien
Situation Image

Uit de verkeerde wijk

Je wil arbeiders aanwerven voor je onderneming. Je beslist om niet in te gaan op de kandidatuur van een man afkomstig uit een bepaalde wijk, die volgens jou een slechte reputatie heeft. Je vreest dat hij problemen gaat veroorzaken.


meer zien
Situation Image

Vragen naar herkomst van kandidaten

Tijdens een aanwerving intrigeert de gemengde herkomst van een kandidaat je. Je vraagt details over zijn herkomst en geboorteplaats. De kandidaat voelt zich daarbij niet op zijn gemak. Hij werd niet geselecteerd en beweert het slachtoffer van discriminatie te zijn.


meer zien
Situation Image

Vrouwen zijn niet flexibel?

Je bent manager van een klein team van een administratiekantoor. Je moet een boekhouder aanwerven. Binnen het team zijn er heel wat problemen geweest, omdat twee medewerkers kort na elkaar zijn vertrokken. De twee andere mannelijke werknemers klagen over te veel werk omwille van het personeelsverloop. Zij beweren dat vrouwelijke collega's onvoldoende flexibel zijn om zich aan te passen aan…

meer zien
Situation Image

Weigering om met Yasmina samen te werken

Je leidt een controledienst en er wordt een nieuwe collega, Yasmina genaamd, aangeworven. André, een van je medewerkers, komt bij je en zegt dat hij weigert om in haar gezelschap controles te doen. Wanneer je hem vraagt om dat uit te leggen, zegt hij dat hij problemen heeft met het feit dat zij van buitenlandse afstamming is.


meer zien
Situation Image

Weigeren van niet-Belgische kandidaten

Als bedrijfsleider van een bloeiend bedrijf wil je een commercieel medewerker/-werkster aanwerven. Naomi, van Japanse origine, is ervan overtuigd dat zij voldoet aan de functievereisten en solliciteert. Zij is gehuwd met een Belg, heeft haar opleiding in België genoten, woont al lang in Brussel en mag werken. Je geeft evenwel de voorkeur aan een homogeen Europees personeelsbestand en je…

meer zien
Situation Image

Wettelijke feestdagen

Je leidt een dienst die in zijn personeelsbestand meer dan 40% werknemers van hetzelfde geloof telt. Zij vragen allemaal een dag verlof aan voor dezelfde dag, die geen wettelijke verlofdag is.

Een aantal werknemers doen hun beklag dat ze vakantie "om persoonlijke redenen" moeten opnemen, terwijl het om "hun" feesten gaat. Bovendien krijgen ze pas op het laatste moment een antwoord…

meer zien
Situation Image

Wijnvlek en piercings

Je moet iemand rekruteren voor een restaurant dat een kelner/dienster zoekt. Een ervaren vrouw stelt zich kandidaat, haar cv voldoet aan je eisen, maar wanneer je haar ontmoet, ben je verrast wanneer je merkt dat zij een wijnvlek heeft op haar voorhoofd.

Je twijfelt vervolgens om haar aan te werven omdat je vreest dat de klanten zich daardoor ongemakkelijk gaan…

meer zien
Situation Image

Zelfde afkomst als doelpubliek?

Als verantwoordelijke voor een openbaar zwembad zoek je een redder. In de jobaanbieding geef je duidelijk aan dat de kandidaten van buitenlandse afstamming moeten zijn. Het zwembad ondervindt immers regelmatig problemen met groepen jongeren met een migratieachtergrond. Men hoopt dat een redder van buitenlandse afstamming meer vat zal hebben op de…

meer zien
Situation Image

Escalatie na "keer terug naar je land"

Je bent de nieuwe personeelsmanager in een schoonmaakbedrijf. De relatie tussen het diensthoofd en een werknemer, Hatim, is bijzonder slecht. Hatim en zijn collega’s van vreemde origine voelen zich benadeeld tegenover de andere collega’s. Ze stellen vast dat ze systematisch zwaarder werk krijgen en vaker worden gecontroleerd. Op een dag heeft Hatim een discussie met zijn…

meer zien
Situation Image

Echte belg

Mohamed, een werkzoekende, neemt telefonisch contact op over een vacante functie in je organisatie. Je antwoordt hem dat de functie al is ingenomen. Maar een vriend van Mohamed, met een "echte" Belgische naam, belt en hij krijgt te horen dat de functie nog steeds vacant is. Mohamed neemt opnieuw contact op, maar je weigert om hem in aanmerking te nemen.

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be