Ga naar hoofdinhoud

Bouwstenen voor een gedragen diversiteitsbeleid

Elke onderneming - hoe groot of klein ook - heeft een duidelijke visie én een doordacht beleid nodig om de toenemende diversiteit binnen de onderneming succesvol en op inclusieve wijze te managen. Ontdek hier zes cruciale bouwstenen. Samen vormen zij het fundament voor de meer operationele beslissingen die je neemt binnen je onderneming, zoals het aantrekken en behouden van getalenteerd personeel, de omgang met klanten en het managen van divers samengestelde teams. Ben je nieuw in deze materie? Sla dan zeker de eerste stap niet over. Het geeft je inzichten en houvast om op duurzame wijze diversiteit en inclusie te verankeren binnen je onderneming. Een win-win-situatie voor jou én je werknemers. 

Wil je werken aan een inclusief diversiteitsbeleid? Breng dan eerst de huidige situatie binnen je onderneming in kaart en denk na over hoe je je gaat organiseren om tot een gedragen beleid te komen. eDiv helpt je op weg.  

 

meer zien

De missie en de visie van je onderneming geven aan waar je voor staat, ze geven kleur aan je organisatie en bepalen je strategie. Door dit helder te formuleren positioneer je je naar de buitenwereld en naar je medewerkers toe. Veranker daarom vanaf het begin diversiteit en inclusie in je missie en je visie.

Wat voor een onderneming ben je? Wat wil je bereiken en welke waarden gaan er schuil achter je visie? 

 

meer zien

Een preventieve aanpak rond discriminatie, diversiteit en inclusie is belangrijk. Wacht niet tot vragen of incidenten opduiken. Trek nu al de nodige tijd uit om structureel te werken aan solide en duurzame oplossingen. Werk toe naar een diversiteitsbeleid dat kadert binnen welzijn op het werk. Dit kan via het preventiebeleid van je onderneming. Naast materiële factoren spelen daarin ook de psychosociale aspecten een belangrijke rol. 

meer zien

Wil je er voor zorgen dat iedere medewerker handelt naar de waarden in je missie en visie en zich thuis voelt in je onderneming? Betrek dan je leidinggevenden bij het hele proces naar meer diversiteit en inclusie. Zij vervullen een sleutelrol in de implementatie van een breed diversiteitsbeleid en een inclusief personeelsbeleid.

 

meer zien

Communicatie is belangrijk in alle aspecten van het beheer van een onderneming. Maar bij de implementatie van een inclusief diversiteitsbeleid is een doordachte communicatiestrategie onontbeerlijk. eDiv rijkt je praktische tips aan en wijst op belangrijke aandachtspunten en valkuilen. 

meer zien

Hoe kan je nieuwe praktijken, nieuwe processen, nieuwe houdingen of nieuwe vaardigheden duurzaam verankeren in je onderneming? En vooral: wanneer doe je dat het beste?

Je diversiteitsbeleid staat niet los van andere beleidsaspecten van je onderneming. Net als deze andere beleidsaspecten, is diversiteit een factor die je moet beheren om er optimaal de vruchten van te plukken.

meer zien