Ga naar hoofdinhoud

Divers talent aanwerven en behouden - eDiv

Getalenteerd personeel is een waardevol fundament van je onderneming. Goede werkkrachten vinden is een hele kunst, maar ze ook effectief aan boord houden, een echte uitdaging. In dit hoofdstuk ontdek je hoe je door diverser aan te werven een bredere instroom van talenten garandeert, hoe je je personeel duurzaam aan je onderneming bindt en waarom het belangrijk is om te investeren in een inclusieve werkomgeving. Je groei naar een inclusief personeelsbeleid maakt deel uit van een bredere beleid rond diversiteit.

Een inclusief personeelsbeleid begint bij de competenties van je werknemers. Competentiemanagement toont hoe een onderneming haar menselijk kapitaal beheert en vaardigheden versterkt om haar ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

meer zien

Wil je meer potentiële kandidaten aantrekken voor openstaande vacatures en op een duurzame manier nieuw talent aanwerven? Neem dan eerst je aanwervingswijze onder de loep.

meer zien

Hoe creëer je een duurzame band tussen je waardevolle medewerkers en je onderneming? Een inclusief personeelsbeleid omvat meer dan materiële stimulansen. Het zorgt ervoor dat het personeel zich goed én verbonden voelt met de onderneming. Inclusief personeelsbeleid combineert welzijnsaspecten met competentiemanagement en raakt zo vele andere processen en aspecten van het intern beleid.

meer zien

Wanneer je diversiteitsbeleid vruchten begint af te werpen, zal je merken dat de diversiteit van de samenleving zich begint te weerspiegelen in je personeelsbestand. Nu komt het erop aan om een inclusieve arbeidsomgeving te creëren waarin iedereen een plaats heeft en zich ten volle kan ontplooien.

meer zien