Ga naar hoofdinhoud

Omgaan met diversiteit in je team

Heb jij een leidinggevende of coördinerende functie? Dan ben je een cruciale schakel in het proces naar meer diversiteit en inclusie binnen je onderneming. Je heb de opdracht om de missie/visie én het beleid van je onderneming om te zetten in de praktijk. Met je beide voeten in de realiteit, word je met heel praktische vragen en bekommernissen van je medewerker geconfronteerd. In dit gedeelte vind je tips voor vier thema's waarmee je als leidinggevende van divers samengestelde teams geconfronteerd kunt worden. Ontdek hoe jij kunt bijdragen tot een meer diverse en inclusieve werkomgeving. 

Een goed onthaal en een warm welkom binnen de onderneming is voor elke nieuwe medewerker belangrijk. Maar ook voor de organisatie is het onthaal een cruciale eerste stap. Een geslaagd onthaal kan immers het begin zijn van een duurzame en positieve samenwerking. Hoe pak je dit aan?

meer zien

Werknemers van joodse afkomst vragen vrij op vrijdag, op het eind van de dag in de winter, evenals op zaterdag. Alleenstaande ouders vragen toestemming om hun lunchpauze in te korten om vroeger naar huis te gaan om hun kind om vier uur van school te halen. Verschillende moslims en moslima’s vragen om een ruimte in te richten voor het dagelijks gebed tijdens de pauzes.

Hoe ga je om met dit soort vragen? Hoe kan je ervoor zorgen dat het personeel zich gehoord voelt, ongeacht de uiteindelijke beslissing? Hoe vind je een evenwicht tussen de behoeften, belangen en waarden van personeelsleden en die van de werkgever?

meer zien

Het is je taak als leidinggevende om zowel directe als indirecte vormen van discriminerend gedrag tijdig te herkennen en te voorkomen. Ontdek hier enkele aandachtspunten en tips.

meer zien

Humor heeft positieve functies zoals stress verminderen, contact vergemakkelijken, enz. Toch kunnen sommige vormen van humor, bewust of onbewust, gelijk staan aan discriminerende pesterijen, wat wettelijk verboden is. Het is daarom belangrijk dat je als teamleider de grens kan trekken tussen wat aanvaardbaar is op de werkplek en wat niet. Maar hoe doe je dat?

meer zien