Ga naar hoofdinhoud

Over eDiv

Online tool voor een diverse en inclusieve werkomgeving

eDiv is een gratis online tool, ontwikkeld door Unia om Belgische bedrijven, ondernemingen en overheden te ondersteunen bij de uitwerking en opvolging van een inclusief diversiteitsbeleid.

eDiv is inzetbaar in alle ondernemingen, binnen alle sectoren en in elke fase van het proces naar meer inclusie en diversiteit. Het is een nuttig instrument voor zij die hun eerste diversiteitsacties willen vorm geven, maar ook voor ondernemingen die diversiteit en inclusie al als rode draad in hun werking inbouwden en verder willen inzetten op verbetering en bekrachtiging. Ā 

šŸ‘‰šŸ½Ā eDiv's missie
šŸ‘‰šŸ½Ā eDiv's aanbod
šŸ‘‰šŸ½Ā eDiv's doelgroep


eDivā€™s missie

Het doel van eDiv is meervoudig:

 • Informeren, sensibiliseren en (laten) bijleren over non-discriminatie, gelijke kansen, diversiteit en inclusie
 • Een inclusief en duurzaam diversiteitsbeleid promoten en faciliteren
 • Werkgevers, hr-medewerkers en leidinggevenden inspireren en motiveren
 • Discriminatie helpen voorkomen en remediĆ«ren in de verschillende stadia van het HR-proces

eDivā€™s aanbod

Op eDiv vind je:

šŸ’»

Een basisopleiding onder de vorm vanĀ twee e-learning modules:

 • Module Wet: leermodule over de antidiscriminatiewetgeving
 • Module Handicap: de regelgeving rond redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

šŸŒ

Een online gidsĀ die je helpt bij het uitbouwen Ć©n onderhouden van een inclusief diversiteitsbeleid, bestaande uit 5 delen:

šŸ‘ā€šŸ—Ø Een database met concreteĀ voorbeeldenĀ die je helpen om:
 • een situatieĀ juridischĀ juist te analyseren
 • discriminatie teĀ voorkomen
 • op inclusieve wijze op bepaalde situaties teĀ reageren
inspiratie

Een verzamelingĀ inspirerende praktijkenĀ waarop organisaties zich kunnen baseren om een inclusief diversiteitsbeleid vorm te geven (in constructie)

tools

Een toolbox:Ā een databaseĀ met praktische instrumenten die inzetbaar zijn in de verschillende fasen van je diversiteitsbeleid.

Ā 

Voor wie?

 • werkgevers, directies en topmanagement en iedereenĀ die vanuit zijn functie mee vorm geeft aan de themaā€™s diversiteit en inclusie.
 • HR-managers en HR-consultants die invloed hebben op de verschillende aspecten uit het diversiteitsbeleid en de bedrijfscultuur
 • teamleiders die een sleutelpositie bekleden op het vlak van werkorganisatie, evaluatie, conflictbeheersing enz.
 • preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en sociale partners

Ā 

Ā Unia kreeg vanĀ Doof VlaanderenĀ eenĀ eervolle nominatie voor deĀ toegankelijkheid van de e-learningĀ voor dove personen! De module Wet biedt het lesmateriaal ook inĀ Vlaamse en FranstaligeĀ GebarentaalĀ aan. Het icoon met de twee handen toont aan dat er een vertaling beschikbaar is. Daarnaast zijn erĀ visueelĀ aantrekkelijke oefeningen. Deze oefeningen houden didactisch rekening met dove personen, maar ook metĀ blinde personen en personen met een motorische handicap. De oefeningen zijn daarom in twee versies beschikbaar: Ć©Ć©n versie die visueel aantrekkelijk is en de andere versie dieĀ klaviernavigatieĀ toe laat in plaats van muisnavigatie.

Opgelet: blinde personen gebruiken een screenreader om teksten op het scherm te laten voorlezen. Screenreaders lezen alles letterlijk voor, daarom gebruiken we geenĀ genderinclusief taalgebruik. We streven wel naar een man-vrouw evenwicht in de voorbeelden die we gebruiken.

lampjeĀ eDiv is in continue opbouw en evolueert mee op basis van de feedback en input van haar gebruikers. Heb je ideeĆ«n of suggesties? Laat het ons weten viaĀ ediv@unia.be.

Ā 
Ā 
eDiv is een product van Unia
logo unia

Ā