Ga naar hoofdinhoud

Analyseer je situatie en ga van start - eDiv

Werd je in je onderneming of organisatie al geconfronteerd met vragen rond non-discriminatie, diversiteit en inclusie? Niet altijd eenvoudig antwoorden gevonden of oplossingen bedacht? Meer nog, wat je dacht dat een oplossing zou zijn, bracht meteen een nieuwe uitdaging met zich mee? 

De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid. In dit proces zal je volgende vragen tegen komen:  

  • Waar staat mijn onderneming of organisatie op het vlak van diversiteit? 
  • Wat is onze missie en onze visie, welke waarden heeft onze onderneming? Hoe vinden we hier diversiteit en inclusie in terug?  
  • Hoe zitten diversiteit en inclusie verweven in onze aanpak van welzijn op het werk? En hoe gaan we hier preventief mee om? 
  • Geven we onze leidinggevenden de nodige middelen en tools om een centrale rol te spelen? 
  • Hoe communiceren we binnen én buiten onze onderneming? 
  • Hoe verankeren we diversiteit en inclusie in alle facetten van ons ondernemingsbeleid? 

Schat eerst in waar je onderneming op dit ogenblik staat. De uitdagingen, de noden en behoeften zijn immers afhankelijk van de specifieke context van je onderneming. Begin met een analyse van je situatie en denk na over hoe je je gaat organiseren om tot een gedragen diversiteits- en inclusiebeleid te komen: 

Breng je situatie in kaart

Organiseer het werk

  

Je bent hier:

analyseer waar je staat Analyseer waar je staat en ga van start
missie/visie Neem diversiteit op in je missie/visie
preventie Focus op welzijn en preventie
leidinggevenden Investeer in je leidinggevenden
communicatie Gebruik de kracht van communicatie

veranker je beleid Veranker je beleid