Ga naar hoofdinhoud

Neem diversiteit op in je missie en je visie - eDiv

Waarom is dit nodig?

  • Het biedt je een stevig fundament voor vragen en moeilijkheden die zich op de werkvloer kunnen voordoen: je kan er op elk moment naar verwijzen en naar terug grijpen. 
  • Je ontwikkelt er een ethisch en moreel kompas mee dat je onderneming richting geeft. Je anticipeert ermee op de toekomst.
  • Je zet in op een werkplek waar iedereen gelijke kansen krijgt en er geen plaats is voor discriminatie of racisme.
  • Het helpt je om strategische keuzes te maken.
  • Je kunt ermee je authenticiteit in de verf zetten en je onderscheiden van andere ondernemingen. 

 

Hoe pak je dit aan?

» » »

» »

Verdiep de waarden van je onderneming

 

Sleutel aan je missie

 

Verfijn je visie

 

Bepaal je strategie

 

Formaliseer in reglementering

 

Verzorg je communicatie

 

Missie, visie en bedrijfswaarden: niet hetzelfde, wel onderling verbonden

Daar waar je missie voornamelijk de bestaansredenen van je onderneming beschrijft en verduidelijkt waar je op wilt inzetten, geeft je visie aan waar je naar streeft en wat je wil bereiken. Het omschrijft de manier waarop je als organisatie kijkt naar de toekomst, waar je in gelooft en welke waarden belangrijk zijn. Waarvoor staan jullie? Waar geloof jullie in? Hoe wil je dat je medewerkers met elkaar omgaan? Wat verwacht van hen? 

tip Wist je dat je vanuit je missie/visie ook kan toewerken naar een Diversiteits- en Inclusiecharter ? Met een charter onderstreep je je engagement voor meer inclusie. Het is bovendien een goed middel om intern en extern te communiceren. Laat je inspireren door dit ESF Charter voor een inclusieve organisatiecultuur

Aandachtsteken

Valkuilen

🚩 Denken dat het volstaat om de woorden ‘Diversiteit en Inclusie’ te integreren in je bedrijfsvisie.
– op een duurzame manier aan diversiteit en inclusie werken vraagt om een bedrijfsbrede een strategische aanpak, inspanning en heel wat tijd. Het werken aan je bedrijfsvisie en -waarden is nog maar het begin.
🚩 “Window Dressing”
– mee op “de kar naar inclusie en diversiteit” springen enkel en alleen als marketingstrategie om je product aan te prijzen aan de buitenwereld
🚩 “Wij hebben een aantal interne procedures uitgeschreven, dat zal volstaan”
– Procedures moeten niet enkel bestaan, ze moeten vooral gekend zijn én gebruikt worden.


Kwam je hier terecht vanuit een ander gedeelte uit deze gids?
Keer dan terug via één van deze links:
» Talentvolle medewerkers behouden

 

Je bent hier:

analyseer waar je staat  Analyseer waar je staat en organiseer je
missie/visie  Neem diversiteit op in je missie/visie
preventie  Focus op preventie
leidinggevenden  Investeer in je directe leidinggevenden
communicatie  Gebruik de kracht van communicatie

veranker je beleid  Veranker je beleid 

 

Keer terug naar:

terug naar  Medewerkers behouden

  Organiseer je werk