Ga naar hoofdinhoud

Investeer in je directe leidinggevenden

Leidinggevenden verbinden elke dag wat zichtbaar is (gedrag en praktijken) met wat onzichtbaar is (visie, missie, diversiteitsbeleid, personeelsbeleid).

De sleutelpositie van de leidinggevende:

  Leidinggevenden hebben een schakelfunctie tussen de top van de onderneming en de (terrein)medewerkers.

  Daarnaast dragen ze actief zorg voor de ontwikkeling van de vaardigheden en talenten van hun medewerkers.

Inclusief leidinggeven betekent dat je een context creëert waarbinnen alle medewerkers zich:

  • verbonden voelen met de onderneming; en
  • veilig voelen om zichzelf te zijn en hun stem te laten horen

Om deze cruciale en verbindende rollen zo goed mogelijk te kunnen vervullen tijdens de implementatie van een nieuw diversiteitsbeleid, moeten de leidinggevenden de nodige ondersteuning krijgen. Sensibilisering, vorming en training zullen de attitudes, de kennis en de vaardigheden van leidinggevenden op alle niveaus versterken.
 

Vier basisvoorwaarden voor groei naar inclusief leiderschap

Engagement van het topmanagament: steun je leidinggevenden die dicht bij het personeel staan in woord en daad aan de hand van deze tips.
Sensibilisering van je leidinggevenden: maak je leidinggevenden bewust van hun essentiële rol, laat hen voelen en ervaren hoe een diverse werkcontext een uitbreiding van hun vaardigheden vergt
Kennis van de leidinggevenden: zorg ervoor dat je leidinggevenden voldoende kennis hebben over de diverse onderwerpen en sleutelaspecten van je diversiteitsbeleid; ontdek hier welke kennis minimaal van hen verwacht kan worden.
Vaardigheden van de leidinggevenden: als directe leidinggevende moet je preventief handelen, reageren op ongepaste opmerkingen, gevoelige vragen van medewerkers oppikken en gedragen oplossingen uitwerken. Ontdek hier een overzicht van cruciale vaardigheden voor inclusief leiderschap waar je leidinggevenden aan kunnen werken. 


Kwam je hier terecht vanuit een ander gedeelte van deze gids?
Keer dan terug via één van onderstaande links:
» De leidinggevende als centrale spil bij het bewerkstelligen van meer inclusie op de werkvloer? Ga (naar: Inclusie bevorderen
» De leidinggevende als facilitator van de groepscohesie? Ga (naar: Talentvolle medewerkers behouden - bevorder goede relaties op de werkvloer.

 

 

 

 

Je bent hier:

analyseer waar je staat  Analyseer waar je staat en organiseer je
missie/visie  Neem diversiteit op in je missie/visie
preventie  Focus op preventie
leidinggevenden  Investeer in je directe leidinggevenden
communicatie  Gebruik de kracht van communicatie

veranker je beleid  Veranker je beleid 


Keer terug naar:

inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen

terug naar  Goede relaties op de werkvloer