Ga naar hoofdinhoud

Veranker je beleid

Je diversiteitsbeleid verankeren, begint vanaf het moment dat je diversiteit en inclusie een plaats geeft op de werkvloer. Verankeren betekent: permanent aandachtig blijven voor diversiteit, blijvend evalueren en blijven bijsturen al naargelang de context evolueert. Werken aan diversiteit en inclusie in je organisatie is nooit klaar. 

Maar een permanent proces betekent niet dat je geen resultaten ziet. Afhankelijk van de concrete acties, zie je snel of minder snel de resultaten ervan. Inzetten op een diversiteitsbeleid brengt vaak veranderingen teweeg die doorwerken tot op het niveau van de ondernemingscultuur, en deze processen vragen tijd.

» Wat is een ondernemingscultuur en hoe zie je dat ze verandert?

Twee aspecten zorgen samen voor een verankering van je beleid:

 

Verankering

 Formaliseer diversiteit in je werkprocedures

 

📐

Verdieping

Meten is weten

Alles wat doorheen de implementatie van het diversiteitsbeleid ‘nieuw’ is, moet zijn weg vinden in reguliere (bestaande) processen, procedures en documenten. Zo wordt het diversiteitsbeleid niet iets ‘dat er apart bij komt’, maar een essentieel onderdeel van ‘hoe wij in deze onderneming de dingen doen’.   Toen je van start ging met het diversiteitsbeleid, analyseerde je waar je onderneming stond. Deze analyse moet je nu op regelmatige basis herhalen en verder verfijnen. Door je beleid te meten, hou je de vinger aan de pols. Nieuwe uitdagingen of blinde vlekken kom je snel op het spoor zodat je je acties bij kunt sturen en verder werken aan een meer inclusieve werkcontext. 

 

Kwam je hier terecht vanuit een ander gedeelte van deze gids?

Keer dan terug via één van onderstaande links:
» Inclusie bevorderen
» Wat is een ondernemingscultuur en hoe zie je dat ze verandert?
» Creëer een duurzame band tussen medewerkers en onderneming ("Je talenten behouden")
» Een veilige, niet-bedreigende werkomgeving ("Je talenten behouden")

 

 

 

Je bent hier:

analyseer waar je staat  Analyseer waar je staat en organiseer je
missie/visie  Neem diversiteit op in je missie/visie
preventie  Focus op preventie
leidinggevenden  Investeer in je directe leidinggevenden
communicatie  Gebruik de kracht van communicatie

veranker je beleid  Veranker je beleid