Ga naar hoofdinhoud

Een inclusief personeelsbeleid

Je personeel vormt het hart van je onderneming. Ze zetten dagelijks je missie en visie om naar de realiteit. Investeer daarom in een coherent en inclusief personeelsbeleid. Door de talenten van je personeelsleden te herkennen, te bevorderen en te ondersteunen, creëer je een win-winsituatie die voordelig is voor zowel je onderneming als je werknemers.

Wat zijn competenties?

Competenties bestaan uit alle kennisaspecten, vaardigheden, houdingen en/of persoonskenmerken van je medewerkers. Dit wil zeggen, alle theoretische kennis van je personeel, de manier waarop ze deze kennis mobiliseren om een probleem op de werkvloer op te lossen én het vermogen om hun gedrag aan te passen om de beoogde  doelstellingen te bereiken. Het gaat om het menselijk kapitaal waarmee je de doelstellingen van je onderneming bereikt.

Waarom een competentiebeleid voeren?

👍🏽 Een doordacht competentiebeleid laat je toe om de prestaties van je (nieuwe) medewerkers te optimaliseren en hen gemotiveerd te houden.

🤝🏼 Het draagt ertoe bij dat je nieuw aangeworven talenten, ook duurzaam aan boord houdt van je onderneming.

Dankzij een goed uitgebouwd competentiemanagement beperk je het risico op discriminatie. Je baseert je immers uitsluitend op de bekwaamheden van je medewerker en niet op persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, etnische afkomst of sociale achtergrond. Ook de overwaardering van diploma’s (diplomafetisjisme) kan er mee vermeden worden.

Met een HR-beleid dat vertrekt vanuit competenties, creëer je een kader dat gelijke behandeling en gelijke kansen garandeert.
Werk hier aan nog voordat je een vacature bekend maakt. Focus je onder meer op:

» » »
Duidelijke functiebeschrijvingen  

Vooraf ingeplande evaluatiemomenten

  Een persoonlijk ontwikkelingsplan   Geïnformeerde en competente leidinggevenden

🔹 vertrekkend vanuit de competenties die nodig zijn voor de functie

🔹 opgesteld voor alle in te vullen functies binnen je onderneming

 

🔹 gefocust op de competenties en de talenten van je medewerkers

🔹 op uniforme wijze georganiseerd

 

🔹 opgesteld aan de hand van een standaardprocedure

🔹 en voor elke medewerker

 

Zij zullen het uiteindelijk zijn die je inclusief personeelsbeleid omzetten naar de realiteit.

 

lampje dat wijst op een tip of een idee  Meet en evalueer je acties en hun impact. Kijk niet alleen naar wat er fout gaat en verbeterd moet worden. Concentreer je ook op de dingen die goed gaan en versterk ze!

opgelet  Een inclusief personeelsbeleid staat niet op zichzelf . Het is altijd ingebed in een breder diversiteitsbeleid dat zich uitstrekt over de hele onderneming. Ontdek hier meer over in "Een diversiteitsbeleid uitwerken".


Meer weten?

Laat je inspireren door de website "Van Kop tot Teen". Je vindt er uitleg over talenten en competenties, hoe je je visie op competentiemanagement tot onderdeel maakt van je missie en je visie, hoe je effectief aan de slag kunt gaan én ook enkele praktijkvoorbeelden.


» Terug naar: Divers talent aanwerven.
» Terug naar: Een functieprofiel op basis van competenties
» Terug naar: Talentvolle medewerkers behouden.

 

 

 

Je bent hier:

Personeelsbeleid  Een inclusief personeelsbeleid
werving en selectie  Divers talent aanwerven
discriminatie  Talentvolle medewerkers behouden
inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen

Interne reglementering  Interne reglementering