Ga naar hoofdinhoud

Een inclusief personeelsbeleid

Je personeel vormt het hart van je onderneming en zet dagelijks je bedrijfsmissie en -visie om naar de realiteit. Investeren in een coherent en inclusief personeelsbeleid is dan ook noodzakelijk. Een onderneming die de talenten van haar personeelsleden weet te herkennen, te bevorderen en te ondersteunen, creëert een win-winsituatie die voordelig is voor de werkgevers én de individuele werknemers.

Een inclusief personeelsbeleid staat niet op zichzelf. Het is altijd ingebed in een breder diversiteitsbeleid dat zich uitstrekt over de hele onderneming. De rol van de leidinggevenden is daarbij niet te onderschatten. Zij zijn de sleutel tussen theorie en praktijk en zetten het beleid om in realiteit.

Een personeelsbeleid dat vertrekt vanuit competenties

Een inclusief personeelsbeleid begint bij de competenties van haar werknemers. Als het personeelsbeleid zich uitsluitend daar op baseert, spelen criteria zoals geslacht, leeftijd, etnische afkomst, sociale achtergrond veel minder een rol. Door competentiegericht te handelen, verklein je dus het risico op discriminatie door de werkgever.

Competentiemanagement als basis van alle HR-processen 

CV met 2 handen Divers talent aanwerven: Hoe leg je de basis voor een neutraal en niet-discriminerende aanwervingsproces? Hoe bereik je een meer gediversifieerd personeelsbestand? Hoe verwelkom je nieuwkomers?
2 handen sluiten een persoon in Talentvolle medewerkers behouden: Hoe creëer je een gevoel van eigenaarschap? Welke valkuilen zijn te vermijden om een neutraal evaluatieproces te garanderen? Hoe kan je werknemers gedurende hun hele loopbaan in de organisatie begeleiden volgens hun specifieke profiel, verwachtingen en behoeften?
personeel wordt op hand gedragen Inclusie bevorderen: Waar moet je rekening mee houden om inclusiever binnen je onderneming te werken?


lampje dat wijst op een tip of een idee
  Meet en evalueer je acties en hun impact. Kijk niet alleen naar wat er fout gaat en verbeterd moet worden. Concentreer je ook op de dingen die goed gaan en versterk ze!

 

Je bent hier:

Personeelsbeleid  Een inclusief personeelsbeleid
werving en selectie  Divers talent aanwerven
discriminatie  Talentvolle medewerkers behouden
inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen
Interne reglementering  Interne reglementering