Ga naar hoofdinhoud

Talentvolle medewerkers behouden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom medewerkers je onderneming verlaten. Misschien vindt men onvoldoende professionele voldoening, maar het kan ook zijn dat men zich niet thuis voelt in de organisatie. De opvolging van personeelswissels en/of een stijgend ziekteverzuim zijn alleszins grote uitdagingen voor werkgevers.

Vier essentiële stappen om talentvolle medewerkers te behouden: 


1. Creëer een duurzame band met de onderneming


2. Bevorder de groepscohesie


3. Investeer in de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers


4. Creëer een veilige werkomgeving

 

Aandachtsteken

 Valkuilen

🚩

“Het is de wet.” Er bestaat inderdaad een heel juridisch arsenaal dat richtlijnen voorschrijft (Antidiscriminatiewetgeving, Welzijnswetgeving, Sociale wetgeving, …), maar denk eraan dat wetten helaas niet alle conflicten kunnen oplossen of voorkomen.

🚩

“We hebben een charter.” Het opnemen van waarden en normen in een charter is een belangrijke eerste stap, maar betekent niet automatisch dat ze ook worden nageleefd. Ga er mee aan de slag en breng ze elke dag tot leven in je onderneming!

🚩

“Als we maar beleefd zijn.” Om tot een hechte en zorgzame werkomgeving te komen zijn gedragsregels en omgangsvormen belangrijk, toch vormen ze maar een deel van het beleid in je onderneming. Investeer in een breed diversiteitsbeleid dat zijn weerslag vindt in alle processen en procedures binnen je onderneming.

 

 

Je bent hier:

Personeelsbeleid  Een inclusief personeelsbeleid
Werving en selectie  Divers talent aanwerven
Personeelsbehoud  Talentvolle medewerkers behouden
inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen

Interne reglementering  Interne reglementering