Ga naar hoofdinhoud

Inclusie bevorderen

Weerspiegelt je personeelsbestand  de diversiteit van de samenleving? 
Zijn interne processen en procedures voor iedereen gelijk, met andere woorden: voor iedereen toegankelijk en wordt er niemand (on)gewenst uitgesloten?
Krijgen al je medewerkes dezelfde kansen?
Kan je terugvallen op een handelingskader dat zich focust op oplossingen die voor iedereen een meerwaarde zijn? 
Voelen alle medewerkers zich betrokken en gehoord bij deze beslissingen? 
Werk je duurzaam en op structurele manier aan je personeelswelzijn?
Wordt er adeqaat opgetreden tegen gedrag dat discriminatie in de hand werkt?

Inclusie draait om meer dan het binnenhalen van diversiteit in je onderneming. Het gaat om de manier waarop je deze diversiteit een plaats geeft binnen de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. 

De volgende thema’s helpen je deze inclusie te bevorderen:

Betrek je personeel actief bij de waarden en de cultuur van je onderneming. Vertaal hierin duidelijk de gedachte van diversiteit en inclusie.
» meer hierover: "Talentvolle medewerkers behouden: creëer een duurzame band tussen medewerkers en onderneming"
Ontwikkel een duidelijke visie op inclusief leiderschap. Stimuleer je leidinggevenden om hier de nodige vaardigheden rond te ontwikkelen en toe te passen in het managen van divers samengestelde teams. 
» meer hierover: "Diversiteitsbeleid uitwerken - investeer in je directe leidinggevenden"
Koppel je opleidingsaanbod aan je diversiteitsbeleid. Het aanbod moet aangepast zijn aan de specifieke behoeften van je medewerkers én aan de noden van de verschillende afdelingen binnen je onderneming. Investeer daarom in een beleid dat oog heeft voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkelingsplannen (POP’s). 
» meer hierover: "Talentvolle medewerkers behouden - stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers"
Reageer op een inclusieve en coherente wijze op diversiteitsvragen. 
» meer hierover: "Leiding geven - diversiteitsvragen behandelen"
Denk aan het recht op redelijke aanpassingen, zowel tijdens de aanwervingsprocedure als in de verdere loopbaan. 
» ontdek meer info over "redelijke aanpassingen
Werk preventief en ontwikkel een beleid dat oog heeft voor de re-integratie van personeelsleden na een langdurige afwezigheid. 
» meer hierover: Inclusie bevorderen - reïntegratie van personeel na langdurige afwezigheid

megafoon  Communiceer over je acties om ze doeltreffender te maken!

Dit helpt om de meerwaarde van inclusie verder uit te dragen en om goede praktijken in de verf te zetten zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. Om acties duurzaam te verankeren, evalueer je ze regelmatig en stuur je bij.

Ontdek er meer over in:

» Diversiteitsbeleid uitwerken - Gebruik de kracht van communicatie
» Diversiteitsbeleid uitwerken - Veranker je beleid

 

Je bent hier:

Personeelsbeleid  Een inclusief personeelsbeleid
Werving en selectie  Divers talent aanwerven
Personeelsbehoud  Talentvolle medewerkers behouden
Inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen
Interne reglementering  Interne reglementering