Ga naar hoofdinhoud

Inclusie bevorderen

Weerspiegelt je personeelsbestand  de diversiteit van de samenleving? 
Zijn interne processen en procedures voor iedereen gelijk, met andere woorden: voor iedereen toegankelijk en wordt er niemand (on)gewenst uitgesloten?
Krijgen al je medewerkes dezelfde kansen?
Kan je terugvallen op een handelingskader dat zich focust op oplossingen die voor iedereen een meerwaarde zijn? 
Voelen alle medewerkers zich betrokken en gehoord bij deze beslissingen? 
Werk je duurzaam en op structurele manier aan je personeelswelzijn?
Wordt er adeqaat opgetreden tegen gedrag dat discriminatie in de hand werkt?

Inclusie draait om meer dan het binnenhalen van diversiteit in je onderneming. Het gaat om de manier waarop je deze diversiteit een plaats geeft binnen de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. 

De volgende thema’s helpen je deze inclusie te bevorderen:

mannetje wijst naar een open liggend boek

Betrek je personeel actief bij de waarden en de cultuur van je onderneming. Zorg dat hierin de gedachte van diversiteit en inclusie duidelijk wordt vertaald. Meer hierover onder "Creëer een duurzame band tussen medewerkers en onderneming"

leidinggevende met zijn team

Ontwikkel een duidelijke visie op inclusief leiderschap. Stimuleer je leidinggevenden om hiervoor de nodige vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in het managen van divers samengestelde teams. Meer over de cruciale rol van leidinggevenden: "Investeer in je directe leidinggevende".

mannetje gaat de trap op

Koppel je opleidingsaanbod aan je diversiteitsbeleid. Het aanbod moet aangepast zijn aan de specifieke behoeften van je medewerkers én aan de noden van de verschillende afdelingen binnen je onderneming. Investeer daarom in een beleid dat oog heeft voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkelingsplannen (POP’s). Meer hierover in het deel: "Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers". 

personeelslid vraagt iets aan leidinggevende

Reageer op een inclusieve en coherente wijze op diversiteitsvragen. Ontdek alvast enkele tips in "Diversiteitsvragen behandelen"

mannetjes met een handicap

Denk aan het recht op redelijke aanpassingen, zowel tijdens de aanwervingsprocedure als in de verdere loopbaan. Meer info over redelijke aanpassingen

mannetje met wederkerige pijl

Werk preventief en ontwikkel een beleid dat oog heeft voor de re-integratie van personeelsleden na een langdurige afwezigheid. Lees er hier meer over


megafoon  Communiceer over je acties om ze doeltreffender te maken!

Dit helpt om de meerwaarde van inclusie verder uit te dragen en om goede praktijken in de verf te zetten zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. Om acties duurzaam te verankeren, evalueer je ze regelmatig en stuur je bij.

Ontdek er meer over:

» gebruik de kracht van communicatie
» veranker je beleid

 

Je bent hier:

Personeelsbeleid  Een inclusief personeelsbeleid
werving en selectie  Divers talent aanwerven
discriminatie  Talentvolle medewerkers behouden
inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen
Interne reglementering  Interne reglementering