Ga naar hoofdinhoud

Inclusie bevorderen

 Inclusie draait om meer dan het binnenhalen van diversiteit in je onderneming. Het gaat om de manier waarop je deze diversiteit een plaats geeft binnen de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. 


Denk onder meer aan:

 

Een inclusieve bedrijfscultuur

Betrek je personeel actief bij de waarden en de cultuur van je onderneming. 
Vertaal hierin duidelijk de gedachte van diversiteit en inclusie.
 

Een aangepast opleidingsaanbod

Koppel je opleidingsaanbod aan je diversiteitsbeleid, aangepast aan de specifieke behoeften van je medewerkers én aan de noden van de verschillende afdelingen binnen je onderneming.
 
           

 

Inclusief leiderschap

Ontwikkel een duidelijke visie op inclusief leiderschap
Stimuleer je leidinggevenden om hier de nodige vaardigheden rond te ontwikkelen en toe te passen in het managen van divers samengestelde teams. 
 

Reageren op diversiteitsvragen

Reageer op een inclusieve en coherente wijze op diversiteitsvragen

 
           

Aanpassingen voor personen met een handicap

Denk aan het recht op redelijke aanpassingen, zowel tijdens de aanwervingsprocedure als in de verdere loopbaan. 
 

Een re-integratiebeleid

Zet in op preventie en ontwikkel een beleid dat oog heeft voor de re-integratie van personeelsleden na een langdurige afwezigheid.
 

 

💡 Stel jezelf de volgende vragen...


Weerspiegelt je personeelsbestand  de diversiteit van de samenleving? 

Zijn interne processen en procedures voor iedereen gelijk, met andere woorden: voor iedereen toegankelijk en wordt er niemand (on)gewenst uitgesloten?
Krijgen al je medewerkes dezelfde kansen?
Kan je terugvallen op een onderhandelingskader dat zich focust op oplossingen die voor iedereen een meerwaarde zijn? 
Voelen alle medewerkers zich betrokken en gehoord bij deze beslissingen? 
Werk je duurzaam en op structurele manier aan je personeelswelzijn?
Wordt er adeqaat opgetreden tegen gedrag dat discriminatie in de hand werkt?

megafoon  Communiceer over je acties om ze doeltreffender te maken!

Dit helpt om de meerwaarde van inclusie verder uit te dragen en om goede praktijken in de verf te zetten zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. Om acties duurzaam te verankeren, evalueer je ze regelmatig en stuur je bij.

Ontdek er meer over in:

» Diversiteitsbeleid uitwerken - Gebruik de kracht van communicatie
» Diversiteitsbeleid uitwerken - Veranker je beleid

 

Je bent hier:

Personeelsbeleid  Een inclusief personeelsbeleid
Werving en selectie  Divers talent aanwerven
Personeelsbehoud  Talentvolle medewerkers behouden
Inclusie bevorderen  Inclusie bevorderen

Interne reglementering  Interne reglementering