Ga naar hoofdinhoud

Een nieuwe collega verwelkomen in je team

Een goed onthaal is voor elke nieuwe medewerker belangrijk: de onderneming leren kennen, de organisatiecultuur proberen begrijpen, de eigen taken en verantwoordelijkheden onder de knie krijgen, persoonlijke leerdoelen formuleren, je plaats te zoeken in het team,... Maar ook voor de organisatie is het onthaal een cruciale eerste stap. Een geslaagd onthaal kan immers het begin betekenen van een duurzame en positieve samenwerking.

Hoe pak je dit aan? 

1. Verzeker je van een kader op ondernemingsniveau

Elke onderneming zet op een andere manier middelen in om een goed onthaal te verzekeren. Hoe dit vorm krijgt hangt onder meer af van de ondernemingscontext. Maar het loont in elk geval de moeite om een doordachte onthaalprocedure uit te werken waarbij de verschillende sleutelfiguren binnen de onderneming betrokken zijn. Denk aan de HR- en logistieke diensten, maar ook eventueel aan ploegbazen, de directie, vakbondsafgevaardigden, een mentor,… Gebruik kunnen maken van een vooraf bepaald en gestructureerd kader, helpt je om je rol als leidinggevende zo goed mogelijk te vervullen. Heeft je onderneming nog geen duidelijk onthaalbeleid? Kaart dit dan aan bij je baas, het topmanagement of de HR-medewerkers. 

2. Bereid je goed voor: 3 onderdelen van een goed onthaal

Een goede voorbereiding is belangrijk, zeker wanneer je in het kader van je diversiteitsbeleid andere profielen dan voorheen gaat aanwerven. Dit kan nieuwe uitdagingen met zich kan meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van een oudere werknemer in een relatief jong team of een vrouwelijke collega in een overwegend mannelijk team...

 

 

Je bent hier:

collega verwelkomen Een nieuwe collega verwelkomen
diversiteitsvragen Diversiteitsvragen behandelen
discriminatie Reageren op discriminerend gedrag

humor Omgaan met humor