Ga naar hoofdinhoud

Reageren op discriminerende uitspraken of gedrag

Racistische opmerkingen, een weigering om met een collega samen te werken vanwege diens seksuele geaardheid, een collega die vraagt om een persoon met handicap niet in dienst te nemen, een grap over de godsdienstige overtuiging van een collega, enz. Om een einde te maken aan dit soort ongewenste uitlatingen of gedrag, moet je als teamleider elke keer en op een ondubbelzinnige wijze reageren.

Maar veel uitspraken of gedragingen kunnen ook op indirecte wijze tot een discriminerende situatie leiden. Uitlatingen die gebeuren onder het mom van humor bijvoorbeeld, zijn vaak niet gemakkelijk te herkennen. Ze kunnen echter het beginpunt zijn van een discriminerende houding of discriminerend gedrag. Wettelijk gezien kunnen herhaalde uitlatingen van deze aard beoordeeld worden als discriminerende pesterijen en dus strafbaar zijn. Wil je hier meer over weten? Volg dan zeker de gratis online module Wet. 

Het belang van een duidelijke reactie

Het is je taak als leidinggevende om zowel directe als indirecte vormen van discriminerend gedrag tijdig te herkennen en te voorkomen. Een adequate reactie draagt bij tot een werkklimaat dat aandacht heeft voor het welzijn van je medewerkers. Het zorgt er ook voor dat je als onderneming het wettelijk kader respecteert. Elk personeelslid moet zich gerespecteerd voelen.

Kaart binnen je onderneming de noodzaak aan om een duidelijk kader te hebben dat je ondersteunt in je rol als leidinggevende én dat oog heeft voor alle andere betrokkenen die getuige zijn van ongepaste uitspraken of gedrag (zoals werknemers of klanten). Dit kan gebeuren in het kader van een welzijnsbeleid dat focust op preventie, een charter of een clausule in het arbeidsreglement, een ethische code,...

Hoe reageer je adequaat?

  • Reageer snel om te voorkomen dat mogelijks discriminerende uitspraken een gewoonte worden.
  • Reageer in eigen naam en niet in de plaats van het slachtoffer.
  • Breng indien nodig het juridisch kader in herinnering: denk hierbij aan de antidiscriminatiewetgevingde welzijnswet, de deontologische code als die bestaat, het arbeidsreglement als dat een non-discriminatie clausule bevat,…

Op eDiv verzamelden we meer dan 150 situaties met voorbeelden van teammanagement waarbij de leidinggevende getuige is van discriminerende opmerkingen of gedrag. Voor elke uitgewerkte situatie, vind je een juridisch advies en tips voor de manager. In deze situatie bijvoorbeeld wordt een manager geconfronteerd met een leidinggevende die regelmatig antisemitische en homofobe opmerkingen maakt in het bijzin van zijn werknemers.

tip  Laat je sensibiliseren en ondersteunen! De essentiële rol van teamleiders bij het voorkomen van discriminatie komt uitvoerig aan bod in de opleidingen die Unia organiseert. Doorheen deze opleidingen word je je bewust van het belang om grenzen te stellen aan mogelijk discriminerend gedrag, ontdek je communicatietechnieken om op een assertieve manier een kader te stellen en word je uitgenodigd om na te denken over structurele manieren om het diversiteitsmanagement binnen de onderneming te verbeteren.


Kwam je hier terecht vanuit een ander gedeelte van deze gids?

Keer dan terug via één van deze links:

» Tips voor de leidinggevende om een nieuwe collega goed te onthalen - Ga (terug) naar: De drie fasen van een goed onthaal

 

Je bent hier:

collega verwelkomen  Een nieuwe collega verwelkomen
diversiteitsvragen  Diversiteitsvragen behandelen
discriminatie  Reageren op discriminerend gedrag
humor  Omgaan met humor