Ga naar hoofdinhoud

Leeftijdscan

Deze leeftijdsscan van Alimento helpt je om het leeftijdsbeheer van je medewerkers te koppelen aan andere gegevens zoals geslacht, functies en departementen. Het kan een start zijn om een cartografie te maken van de expertise waar je met je onderneming beroep op kunt doen, opgesplitst naar de verschillende leeftijden. 

Soort tool

Exceltabel waarmee je een simulatie kan maken van de personeelsverdeling in je bedrijf de komende 3 tot 5 jaar. De tabel laat je toe om:

  • je personeel te beheren in functie van de leeftijd (o.a. door "leeftijdpiramides" te creëren),
  • de huidige en toekomstige functies van je medewerkers positioneren
    Tip: combineer de informatie uit de scan met de tips uit de Gids naar meer inclusie over de noodzaak van een doordacht competentiebeleid) 
  • te anticiperen op het vertrek van competenties uit je bedrijf, door rekening te houden met de leeftijd van je personeel,
  • preventief te werk gaan door bijvoorbeeld opleidingen te organiseren voor je huidige werknemers of tijdig nieuwe medewerkers te rekruteren die beschikken over de competenties die zullen verdwijnen.

Doelgroep

  • HR-manager
  • Productieverantwoordelijke
  • Eerstelijnsverantwoordelijken

Organisatie of auteur

Alimento. Alimento beeert de sectorale diensten die onder het beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220). 

Gratis?

Ja! Je kunt de exceltabel downloaden op de website van Alimento. (beneden op de pagina)

💡 Kan je als onderneming of overheidsinstantie de diversiteit van het personeelsbestand in kaart brengen? 
Ja! Doe het zelf aan de hand van dit begeleidend instrument dat Unia ontwikkelde voor de persoonskenmerken geslacht, handicap en origine.© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be