Ga naar hoofdinhoud

Handige tool

Checklist om het onthaaltraject op te volgen

Om de introductie van een nieuwe medewerker in goede banen te leiden, kan het nuttig zijn om een overzicht bij te houden van wie voor wat op welk moment verantwoordelijk is tijdens de onthaalperiode. Een checklist zorgt ervoor dat niets wordt vergeten of kan voorkomen dat bepaalde zaken dubbel worden gedaan. 

Soort tool 

Een concrete checklist in PDF-bestand dat bestaat uit 4 pagina's, bruikbaar vanaf de eerste werkdag, met een gedeelte om op te volgen na de 1ste week. 

Doelgroep 

Leidinggevende of personeelsverantwoordelijke 

Organisatie of auteurs 

De West-Vlaamse Projectontwikkelaars EAD (Diversity Remix

Gratis? 

Ja! Je kan het digitaal raadplegen.  

Gerelateerde handige tools

Situation Image

Hoe start ik een diversiteitsbeleid

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

Voorbeelden van diversiteitsacties per HR-domein.

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

QuickScan: zelfanalyse non-discriminatie en gelijke kansen

Wil je weten of jouw bedrijf of organisatie op het goede spoor zit wat etreft non-discrimnatie en een werkomgeving heeft waar iedereen gelijke kansen krijgt? Gebruik dan deze zelfanalyse en ontdek welke lacunes je kunt wegwerken.

meer zien
Situation Image

Gids voor psychosociale risico's op het werk

Psychosociale risico’s (PSR’s) laten zich echter niet zo gemakkelijk identificeren. Hun bronnen zijn veelzijdig en gevarieerd en de gevaren komen voor op alle niveaus van de organisatie. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ontwikkelt sinds verscheidene jaren, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF),…

meer zien
Situation Image

Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk

Met een focus op welzijn en preventie voorkom je een werkomgeving waar discriminatie en pesterijen vrij spel krijgen en waar weinig aandacht geschonken wordt aan de gevoeligheden rond diversiteit. Je verkleint de kans op verhoogd onwelzijn, toenemende stress, herhaald absenteïsme en zelfs…

meer zien
Situation Image

Tijd voor positieve actie

Om ervoor te zorgen dat volledige gelijkheid op de arbeidsmarkt een echte kans krijgt, hebben werkgeversde mogelijkheid om maatregelen te nemen die de nadelen voorkomen of compenseren waarmee bepaalde groepen van werknemers worden geconfronteerd. Deze maatregelen noemen we ook wel positieve actiesMisschien heb je er al wel…

meer zien
Situation Image

Aan het werk met een handicap

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Om dit recht te garanderen, moet de arbeidsmarkt toelaten dat mensen met een handicap een job vinden, die job behouden en promotie kunnen…

meer zien
Situation Image

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is een groot maatschappelijk probleem met de toenemende vergrijzing. Een samenleving waarin een groot aantal mensen op latere leeftijd gediscrimineerd worden, is onaanvaardbaar en staat haaks op het idee van een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk kan deelnemen. Iedereen kan slachtoffer worden van een leeftijdsdiscriminatie op een bepaald moment…

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be