Ga naar hoofdinhoud

Handige tool

QuickScan: zelfanalyse non-discriminatie en gelijke kansen

Wil je weten of jouw bedrijf of organisatie op het goede spoor zit wat etreft non-discrimnatie en een werkomgeving heeft waar iedereen gelijke kansen krijgt? Gebruik dan deze zelfanalyse en ontdek welke lacunes je kunt wegwerken.

Soort tool

Dit printbaar Pdf-bestand bevat 26 richtvragen die peilen naar waar je als onderneming staat wat betreft non-discriminatie en gelijke kansen. 

Wat zijn de voordelen van deze Quick Scan?

  • Je kunt snel lacunes opsporen, zodat je voldoet aan de wetgeving inzake non-discriminatie.
  • Je kunt het als nulmeting gebruiken om evolutie aan te tonen.
  • Je krijgt pistes aangereikt om het non-discriminatiebeleid efficiënt te integreren in de dagelijkse werking.
  • Je legt de basis voor een gefundeerd diversiteitsbeleid. 
  • Je kunt dit ingevulde document toevoegen aan je offertes voor overheidsopdrachten.
  • Je bereidt je bedrijf of organisatie voor op de toekomst met een meer divers personeelsbestand.
  • Je creëert een bredere kring waaruit je talenten kan aantrekken.

Doelgroep

Het is een document voor zelfevaluatie. We raden aan om het met een aantal betrokkenen te bespreken. Bevoorrechte gesprekspartners zijn de personeelsdienst, de preventieadviseur, vertrouwenspersonen en de vakbondsvertegenwoordiging. 

Organisatie of auteurs

Unia

Gratis?

Ja! Je kunt het hier downloaden

Heb je nog vragen of wil je begeleiding bij het uitwerken van een transparant beleid? De dienst Begeleiding & Training van Unia kan je helpen.

Gerelateerde handige tools

Situation Image

Hoe start ik een diversiteitsbeleid

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

Voorbeelden van diversiteitsacties per HR-domein.

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk

Met een focus op welzijn en preventie voorkom je een werkomgeving waar discriminatie en pesterijen vrij spel krijgen en waar weinig aandacht geschonken wordt aan de gevoeligheden rond diversiteit. Je verkleint de kans op verhoogd onwelzijn, toenemende stress, herhaald absenteïsme en zelfs…

meer zien
Situation Image

Screening toegankelijke communicatie

Om de kracht van communicatie binnen je onderneming volledig te benutten, hou je rekening met je verschillende communicatiekanalen, de verschillende doelgroepen die je wil bereiken, de boodschap die je wil overbrengen en het effect dat je wil bereiken. In eDiv's gids naar meer inclusie, zoomen we hier verder op in en krijg je heel wat tips over meer zien

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be