Ga naar hoofdinhoud

Handige tool

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen maakt deel uit van een doordacht competentiebeleid. Het zal je toelaten om de prestaties van je (nieuwe) medewerkers te optimaliseren en hen gemotiveerd te houden. Het houdt rekening met groeipotentieel, bepaalt ontwikkeldoelen om de inzetbaarheid te bevorderen en stuurt de loopbaan op lange termijn. Daarnaast kan het ook dienen als basis voor evaluatiemomenten of functioneringsgesprekken.   

Soort tool 

Dit document van 11 pagina’s vat kort en op zeer praktijkgerichte manier samen hoe een POP vorm kan krijgen. Het definieert 4 fases en geeft bij elke fase tips en voorbeelden: (1) zelfanalyse, (2) ontwikkelingsgesprek en opstellen van het POP, (3) opvolging door een voortgangsgesprek en (4) evaluatie.  

Doelgroep 

Directie, HR-verantwoordelijken, diversiteitsmanagers of -consulenten en preventieadviseurs. 

Organisatie of auteurs 

De tool is een onderdeel van de Digitale Gesprekscyclus: HR-software dat ontstond uit een samenwerkingsinitiatief van een HR-adviesorganisatie en een internetbedrijf met medewerking van arbeidspsychologen, adviseurs, vormgevers en programmeurs. Maar ook zonder deze software is bruikbaar. 

Het is Voka die dit document verspreidt. Ze werkten op basis ervan overigens ook een alternatief stappenplan uit dat je rechtstreeks zou kunnen gebruiken als invulformulier voor je werknemers. Qua opbouw is het niet geheel gelijklopend en het geeft ook minder toelichting bij de verschillende stappen, maar kan eveneens inspirerend zijn voor je ondernemingscontext.  

Gratis? 

Ja! Je kan het digitaal raadplegen in pdf-versie.  

 

Gerelateerde handige tools

Situation Image

Hoe start ik een diversiteitsbeleid

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

Voorbeelden van diversiteitsacties per HR-domein.

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

Gids voor psychosociale risico's op het werk

Psychosociale risico’s (PSR’s) laten zich echter niet zo gemakkelijk identificeren. Hun bronnen zijn veelzijdig en gevarieerd en de gevaren komen voor op alle niveaus van de organisatie. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ontwikkelt sinds verscheidene jaren, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF),…

meer zien
Situation Image

Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk

Met een focus op welzijn en preventie voorkom je een werkomgeving waar discriminatie en pesterijen vrij spel krijgen en waar weinig aandacht geschonken wordt aan de gevoeligheden rond diversiteit. Je verkleint de kans op verhoogd onwelzijn, toenemende stress, herhaald absenteïsme en zelfs…

meer zien
Situation Image

Tijd voor positieve actie

Om ervoor te zorgen dat volledige gelijkheid op de arbeidsmarkt een echte kans krijgt, hebben werkgeversde mogelijkheid om maatregelen te nemen die de nadelen voorkomen of compenseren waarmee bepaalde groepen van werknemers worden geconfronteerd. Deze maatregelen noemen we ook wel positieve actiesMisschien heb je er al wel…

meer zien
Situation Image

Aan het werk met een handicap

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Om dit recht te garanderen, moet de arbeidsmarkt toelaten dat mensen met een handicap een job vinden, die job behouden en promotie kunnen…

meer zien
Situation Image

Screening toegankelijke communicatie

Om de kracht van communicatie binnen je onderneming volledig te benutten, hou je rekening met je verschillende communicatiekanalen, de verschillende doelgroepen die je wil bereiken, de boodschap die je wil overbrengen en het effect dat je wil bereiken. In eDiv's gids naar meer inclusie, zoomen we hier verder op in en krijg je heel wat tips over meer zien

Situation Image

Zwanger op het werk

Hoe kan een gebeurtenis die in onze maatschappij doorgaans als ‘gelukkig’ wordt beschouwd toch als negatief worden ervaren binnen een onderneming? Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontvangt elk jaar een groot aantal klachten van werkneemsters die gediscrimineerd worden wegens hun zwangerschap of moederschap. Werkgevers hebben ook heel wat vragen over de bestaande…

meer zien
Situation Image

Gids ter begeleiding van transgenders op het werk

Onze samenleving is in hoofdzaak binair opgebouwd en we stellen personen voor als man of vrouw. Toch zijn er mensen die zich niet thuis voelen in de genderidentiteit die hen werd toegekend en die de sociale codes en rolverdeling op hun kop zetten. Sommigen voelen zich man of vrouw los van hun biologische geslacht, anderen voelen zich een beetje van beide of geen van beide en nog anderen…

meer zien
Situation Image

Favoriser la diversité et l'égalité dans le recrutement

"Le constat est largement soutenu : la diversité au travail est un atout et recruter sans discriminer est essentiel. Une politique de diversité est positive tant pour les employeurs que pour les travailleurs."

meer zien
Situation Image

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is een groot maatschappelijk probleem met de toenemende vergrijzing. Een samenleving waarin een groot aantal mensen op latere leeftijd gediscrimineerd worden, is onaanvaardbaar en staat haaks op het idee van een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk kan deelnemen. Iedereen kan slachtoffer worden van een leeftijdsdiscriminatie op een bepaald moment…

meer zien
Situation Image

Leeftijdsbewust personeelsbeleid aanpakken

met nuttige aanbevelingen voor de uitvoering van de Cao nr.104 betreffende een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

digitaal raadplegen

meer zien
Situation Image

Handleiding voor het invoeren van een non-discriminatiecode binnen het bestuur

Een non-discriminatieclausule is één van de vele instrumenten die een onderneming kan inzetten om discriminatie bespreekbaar te maken binnen de organisatie en voldoende garanties in te bouwen om er effectief tegen op te treden wanneer het zich voor doet. 

meer zien
Situation Image

Non-discriminatieclausule: 5 basisprincipes

Een non-discriminatieclausule kan worden ingezet in verschillende contexten: het kan dienen voor de relaties op de werkvloer binnen de onderneming in de vorm van een clausule in het arbeidsreglement of als garantie in de samenwerkingen tussen de onderneming en derden (bv. bij uitbestedingen, contractuele samenwerkingsvormen,...). Meer hierover ontdek je in de Gids…

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be