Ga naar hoofdinhoud

Checklist Diversiteit en Inclusie

Om te evolueren naar een meer diverse en inclusieve werkomgeving, is het wenselijk eerst de huidige situatie van je onderneming goed in kaart te brengen. Dit is het vertrekpunt om een beleid uit te bouwen en een acties te definiëren die toewerken naar een meer inclusief beleid dat beantwoordt aan de specifieke behoeften van je onderneming.  

Om je te helpen een eerste stand van zaken op te maken, ontwikkelde BRUXEO deze checklist. Je kunt hem autonoom gebruiken of in het kader van een begeleidingstraject. 

Soort tool 

Een brochure met een verzameling van 9 checklists. Elke checklist focust zich op een bedrijfsaspect dat belangrijk is voor een inclusief diversiteitsbeleid. Uit de resultaten kun je verbeterpunten halen en acties uitdokteren.   

Doelgroep 

Directie, HR-verantwoordelijken, diversiteitsmanagers of -consulenten en preventieadviseurs. 

Organisatie of auteurs 

Tool opgesteld door Bruxeo, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt. 

Gratis? 

Ja! Je kan het digitaal raadplegen.  


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be