Ga naar hoofdinhoud

Handige tool

Gerelateerde handige tools

Situation Image

Voorbeelden van diversiteitsacties per HR-domein.

Je hebt al een diversiteitsbeleid of je wil met je onderneming er (meer) aan werken? De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

meer zien
Situation Image

Tijd voor positieve actie

Om ervoor te zorgen dat volledige gelijkheid op de arbeidsmarkt een echte kans krijgt, hebben werkgeversde mogelijkheid om maatregelen te nemen die de nadelen voorkomen of compenseren waarmee bepaalde groepen van werknemers worden geconfronteerd. Deze maatregelen noemen we ook wel positieve actiesMisschien heb je er al wel…

meer zien
Situation Image

Zwanger op het werk

Hoe kan een gebeurtenis die in onze maatschappij doorgaans als ‘gelukkig’ wordt beschouwd toch als negatief worden ervaren binnen een onderneming? Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontvangt elk jaar een groot aantal klachten van werkneemsters die gediscrimineerd worden wegens hun zwangerschap of moederschap. Werkgevers hebben ook heel wat vragen over de bestaande…

meer zien
Situation Image

Gids ter begeleiding van transgenders op het werk

Onze samenleving is in hoofdzaak binair opgebouwd en we stellen personen voor als man of vrouw. Toch zijn er mensen die zich niet thuis voelen in de genderidentiteit die hen werd toegekend en die de sociale codes en rolverdeling op hun kop zetten. Sommigen voelen zich man of vrouw los van hun biologische geslacht, anderen voelen zich een beetje van beide of geen van beide en nog anderen…

meer zien
Situation Image

Favoriser la diversité et l'égalité dans le recrutement

"Le constat est largement soutenu : la diversité au travail est un atout et recruter sans discriminer est essentiel. Une politique de diversité est positive tant pour les employeurs que pour les travailleurs."

meer zien
Situation Image

Leeftijdsbewust personeelsbeleid aanpakken

met nuttige aanbevelingen voor de uitvoering van de Cao nr.104 betreffende een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

digitaal raadplegen

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be