Ga naar hoofdinhoud

Sekseneutraliteit bij functiewaardering en -classificatie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog steeds een realiteit. Het is belangrijk om seksediscriminaties in de functieclassificaties op te sporen.

Soort tool 

Dit instrument bestaat uit twee delen: eenchecklist en een begeleidende tekst. De tekst is een verdere toelichting en verantwoording bij de vragen die opgenomen werden in de checklist. Op deze manier wordt het voor de gebruiker duidelijk waarom de vragen gesteld worden. Het geeft tevens inzicht in de factoren die zorgen voor een genderneutrale functieclassificatie. De handleiding is dus naast een evaluatie-instrument ook een aanbeveling voor het opstellen van waarderingssystemen. Dankzij de scoring wordt het mogelijk om een idee te krijgen van de mate waarin het gebruikte systeem voldoet aan de vereisten voor genderneutraliteit. In het volledige proces van functieclassificatie kunnen er zich ongelijke behandelingen voordoen. Vandaar dat alle fasen opgenomen werden in de evaluatie. Het is immers belangrijk om gedurende het ganse proces alert te blijven.

Doelgroep 

HR-medewerkers of iedereen die mee een functieclassificatie vorm geeft. 

Organisatie of auteurs 

Dit evaluatie-instrument werd ontwikkeld door een werkgroep samengesteld uit experts van de sociale partners en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Bij het opmaken van de checklist werd er gekozen om de bestaande instrumenten zoveel mogelijk te gebruiken. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontwikkelde immers in samenwerking met de sociale partners binnen het project “EVA” reeds enkele hulpmiddelen om de bestaande discriminatie in functieclassificatiesystemen op te sporen en weg te werken. De handleiding ‘Sekseneutrale functieclassificatie’ van het EVA-project werd als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van deze checklist. Deze handleiding is online verkrijgbaar via de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Gratis? 

Ja! Je kan het digitaal raadplegen.  

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be