Ga naar hoofdinhoud

Gids voor psychosociale risico's op het werk

Psychosociale risico’s (PSR’s) laten zich echter niet zo gemakkelijk identificeren. Hun bronnen zijn veelzijdig en gevarieerd en de gevaren komen voor op alle niveaus van de organisatie. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ontwikkelt sinds verscheidene jaren, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), diverse tools en activiteiten over dit thema. Deze gids maakt deel uit van een sensibilisatiecampagne in samenwerking met de sociale partners.

Soort tool

Gids van 44 pagina's om ondernemingen te helpen een beleid te voeren dat psychosociale risico’s voorkomt. De mogelijke oplossingen die naar voren worden geschoven, bevelen collectieve maatregelen aan die rekening houden met de werkorganisatie. Het komt elke onderneming en elke organisatie toe om zich die verschillende mogelijke oplossingen eigen te maken.

Doelgroep

Werknemersvertegenwoordigers, werkgevers, leidinggevenden, HR-medewerkers of preventieadviseurs.
Ook voor KMO's en kleine ondernemingen. 

Organisatie of auteurs 

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Gratis? 

Ja! Je kan het document online raadplegen. 

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be