Ga naar hoofdinhoud

Gids ter begeleiding van transgenders op het werk

Onze samenleving is in hoofdzaak binair opgebouwd en we stellen personen voor als man of vrouw. Toch zijn er mensen die zich niet thuis voelen in de genderidentiteit die hen werd toegekend en die de sociale codes en rolverdeling op hun kop zetten. Sommigen voelen zich man of vrouw los van hun biologische geslacht, anderen voelen zich een beetje van beide of geen van beide en nog anderen ervaren hun identiteit als fluïde.

Omdat een antwoord te bieden op de vele vragen over dit thema, ontwikkelde het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een "Gids ter begeleiding van transgenders op het werk". 

Soort tool

Het gaat om een online pdf-bestand van 28 pagina's dat naast meer duiding van de gebruikte terminologie en een schets van de uitdagingen en de evoluatie van de wetgeving, vooral ook een juridische begeleidingsinstrument wil zijn.

Je vindt er onder meer een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de rechten van een transgender werknemer?
 • Wat zijn de gemeenschappelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer?
 • Moet men de transidentieit bekendmaken op het werk?
 • Kan men vragen om op het werk een sociale voornaam te gebruiken of deze te veranderen?
 • Is het mogelijk om geslachts- en genderverwijzingen in administratieve documenten te veranderen?
 • Kan men verlof krijgen voor afwezigheden gerelateerd aan de transitie/transidentiteit?
 • Beïnvloedt de transitie het recht op sociale zekerheid?
 • Welke kleedkamer/toilet gebruiken?
 • Hoe omgaan met kledingvoorschriften?
 • Wat zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de werkgevers en de vakbonden?
 • Welke maatregelen nemen om transgender werknemer te steunen en te begeleiden?
 • Hoe het team inlichten (met de toestemming van de betrokken persoon) over de transitie of transidentiteut van een werknemer? 
 • Hoe reageren op een negatieve houding van klanten of andere werknemers?
 • Hoe omgaan met discriminatie inzake transidentiteit op het werk?
 • ...

Opgelet: vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht voor de aanpassing van de geslachtsregistratie op de identiteitsdocumenten. De tips in deze brochure zullen niet veel veranderen, maar een update van het wettelijke kader zal binnenkort worden gepubliceerd. Meer informatie over deze nieuwe wet vind je op de website van het Instituut, in de rubriek 'transgender'.

Doelgroep

Deze gids is bestemd voor alle werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transgender personen op het werk. Het doel van deze gids is hen te informeren en adviseren over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden zoals bepaald in de wet, rekening houdend met praktische en menselijke aspecten.

Organisatie of auteurs

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Gratis?

Ja! Je kan de brochure digitaal raadplegen.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be