Ga naar hoofdinhoud

Handige tool

Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen

"Het is een breed gedragen vaststelling dat diversiteit op het werk een troef is en dat het van wezenlijk belang is om personeel aan te werven zonder te discrimineren. Een diversiteitsbeleid is positief zowel voor de werkgevers als voor de werknemers."

Soort tool 

Praktijkgerichte gids van 35 pagina's (in pdf-versie) dat vijf belangrijke fases van het aanwervingsproces behandelt:

  1. behoefteanalyse en opstellen van het functieprofiel
  2. opstellen en verspreiden van de werkaanbieding
  3. behandeling van de kandidaturen
  4. aanwervingsgesprek
  5. onthaal en integratie an de nieuwe werknemers

Voor elke fase worden er concrete tips en voorbeelden gegeven om toe te werken naar een aanwervingsproces waarin gelijke kansen worden gewaarborgd en diversiteit een meerwaarde is. Een zeer rijk instrument waarmee je direct aan de slag kan gaan. 

Doelgroep 

HR-medewerkers, directe leidinggevende en iedereen die deel neemt aan het aanwervingsproces.

Organisatie of auteurs 

Tool opgesteld door de Nationale Arbeidsraad.

Gratis? 

Ja! Je kan het digitaal raadplegen.  

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be