Ga naar hoofdinhoud

Multicultural diversity on the agenda

Werk maken van diversiteit en inclusie, is een proces dat speelt op verschillende niveaus binnen je onderneming. Losstaande initiatieven kunnen hun meerwaarde hebben, maar als je niet tegelijkertijd inzet op een structureel geïntegreerde aanpak, blijf je stoten op nieuwe uitdagingen en problemen. Maak je onderneming dus future proof en werk preventief aan de diverse aspecten die leiden tot een inclusieve werkomgeving. 

Onderstaande tool is een aanvulling op de diverse thema's die ook in de Gids naar meer inclusie aan bod komen, nl. de voorwaarden om een gedragen diversiteitsbeleid uit te werken, een inclusief personeelsbeleid met meer divers talent en leiding geven met oog voor de eigen stereotypen en vooroordelen

Soort tool

Deze gids is engelstalig en bestaande uit 4 complementaire delen:

👉🏼 Multicultural Diversity on the Agenda.

In dit gedeelte krijg je een theoretisch kader en een aantal argumenten om een business case op te stellen waardoor je diversiteit en inclusie hoger op de agenda van je onderneming kan krijgen. De tool eindigt met een praktijkervaring van BASF Antwerp.

👉🏼 Building a Diverse organisation: getting the foundations right

De tweede tool focust op de kritische succesfactoren die je helpen om een meer diverse organisatie te worden. Het definieert de stappen die een onderneming kan zetten om inclusiever te worden en focust daarbij op de cruciale rol van onbewuste vooroordelen.

Je vindt hier ook een aantal kleinere tools terug die je kan toepassen op je eigen organisatie, zoals:

  • een schema dat je kan gebruiken om je business-case verder vorm te geven (pagina 29);
  • een vragenlijst om in kaart te brengen hoe je onderneming er voor staat op het vlak van inclusie (op pagina 36-38);
  • een test om na te gaan met welke onbewuste vooroordelen je zelf te maken hebt (pagina 42 - je wordt doorverwezen naar een online test waarvoor je je met je emailadres moet registreren).

👉🏼 Recruiting for Diversity.

Dit gedeelte geeft je tips om diverser te recruteren. Ontdek er hoe je meer inclusief recruteringsproces op poten zet en hoe onbewuste vooroordelen deze fase kunnen beïnvloeden. Zo krijg je onder meer tips om een checklist op te stellen die kan dienen als gids voor het team dat de aanwervingen doet (pagina 67). De tool eindigt met een getuigenis van de stad Gent (pagina 72). 

👉🏼 Managing Diversity in de Workplace. 

In dit deel krijg je tips over hoe je je teams goed kunt voorbereiden en ondersteunen op het vlak van diversiteit. Een goede en doordachte manier om nieuwe medewerkers te onthalen, maakt daar deel van uit. De tool geeft je een 7-tal belangrijke sleutelfactoren mee. Daarnaast helpen cases en oefeningen je om de complexicteit van interpersoonlijke reacties in kaart te brengen.

Doelgroep

Iedereen die mee vorm geeft aan diversiteit en inclusie binnen de onderneming, zoals leidinggevenden, CEO's, diversiteitsmanagers, HR-managers,...

Organsiatie of auteur

Vlerick Business School en Talentree.

Gratis?

Ja! Je kunt de vier tools in dit document (online) raadplegen. 

Een tip: klik in de overzichtspagina niet op de linken naar de tools zelf. Via deze linken verlaat je het pdf bestand. Maak in plaats daarvan gebruik van de navigatiebalk links in je scherm om gemakkelijker naar de verschillende tools te navigeren en sla dan steeds de eerste overzichtspagina gewoon over tot je aan de pagina met 'main objective' komt. 

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be