Ga naar hoofdinhoud

Mannelijk team

Je bent directeur van een tijdschrift dat zijn redactioneel beleid gaat vernieuwen en je bent op zoek naar nieuwe journalisten. Het is een boeiende job die heel wat overuren en avondwerk inhoudt. Miet, gehuwd en moeder van drie kinderen en met heel wat journalistieke ervaring, stelt zich kandidaat. Je neemt haar kandidatuur niet in aanmerking. Je denkt dat Miet niet in het team zal passen omdat de andere nieuwe medewerkers van het tijdschrift allemaal vrijgezel en kinderloos zijn.


Juridisch antwoord

Door de job te weigeren aan deze gehuwde kandidate, discrimineer je op basis van het criterium burgerlijke staat

Haar competenties worden niet in vraag gesteld en er is geen legitiem doel om het onderscheid te rechtvaardigen. Men moet immers niet vrijgezel en kinderloos zijn om 's avonds te werken en overuren te presteren.

De gezinssituatie, en meer bepaald het feit of er al dan niet kinderen zijn, is geen beschermd criterium in Vlaanderen.

Het feit dat er tijdens de rekruteringsprocedure vragen gesteld worden over de burgerlijke staat en de gezinssituatie, kan strijdig zijn met de wet op de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.


Advies aan de manager

Als directeur kan je best 

  • de functie, het werkritme, de uurroosters precies beschrijven en 
  • eventueel tijdens een gesprek de eisen van het vak en de cultuur van de onderneming ter sprake brengen. 
In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij de personen die zich kandidaat stellen en verbinden zij er zich met kennis van zaken toe om deze voorwaarden na te leven.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be