Ga naar hoofdinhoud

Omgaan met humor

Sommige vormen van humor zijn sterk geworteld in de cultuur van het bedrijf of binnen bepaalde teams. Dit maakt het extra moeilijk om de grens aan te geven. Wanneer bijvoorbeeld seksistische grappen al heel lang de ronde doen binnen een team, zal het moeilijk zijn om dit te doen ophouden. Waarschijnlijk zal er eerst een mentaliteits- en gedragsverandering moeten plaats vinden en dit is een proces van lange duur.

Waar trek je de grens?

Als leidinggevende is het je taak om aan te geven welke vormen van humor onaanvaardbaar zijn. Denk aan:

  • herhaaldelijk grappen over een beschermd criterium zoals gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, geloofsovertuiging, fysieke eigenschap... of een thema dat voor het slachtoffer in kwestie erg gevoelig ligt
  • systematisch dezelfde persoon of dezelfde groep op de korrel nemen
  • anonieme grappen maken of achter de rug om van de geviseerde persoon
  • humor die bedoeld is om te kwetsen, te vernederen, uit te sluiten

Doe dit niet alleen!

Maak deze denkoefening op niveau van de volledige onderneming en met de betrokkenheid van alle andere leidinggevenden. Officialiseer de resultaten van deze reflectie in beleidsdocumenten, en versterk ze met behulp van preventieve acties of sensibiliseringscampagnes tegen discriminatie.

Vergeet ook niet je collega-medewerkers. Zij spelen een belangrijke rol om ongepaste humor te bestrijden. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid om in eigen naam te reageren en zijn of haar onbehagen te uiten. Zij kunnen aangeven dat voor hen een grens overschreden werd en vragen om op te houden. Dit kan de dynamiek van het groepszwijgen doorbreken en een veranderingsproces binnen het team in gang zetten. Het helpt ook tegen mogelijke discriminaties waar de verantwoordelijke niet altijd bewust van is. Bescherm en ondersteun als leidinggevende daarom de collega’s die deze verantwoordelijkheid durven opnemen.

tip

 Aandachtspunten

👉🏽 Je voorbeeldfunctie is doorslaggevend. Van een verantwoordelijke wordt een onberispelijke houding verwacht. Maak zelf geen dubieuze grappen en minimaliseer de impact van bepaalde uitlatingen niet.
👉🏽 Vraag om een duidelijk kader dat je als directe leidinggevende ondersteunt. Dit kan zich vertalen in een diversiteitsbeleid, een charter, een clausule in het arbeidsreglement of een ethische code.
👉🏽 Het is niet omdat de persoon die het mikpunt is van een grap zelf meelacht, dat er geen probleem is. De betrokkene lacht mee om aanvaard te worden maar in stilte wel lijden onder deze humor.


Grenzen stellen, een onmisbare vaardigheid!

Discriminatiemechanismen begrijpen, de fijnmazigheden van humor die tot discriminatie leidt opsporen, in staat zijn assertief te reageren door het kader vast te leggen... Dit zijn vaardigheden die van teamleiders verwacht worden in de strijd tegen discriminatie. Unia biedt trainingen aan die leidinggevenden instrumenten aanreikt om zich bewuster te worden van deze problematiek en adequater te reageren.


Kwam je hier terecht vanuit een ander gedeelte van deze gids?

Keer dan terug via één van deze links:

» Tips voor de leidinggevende om een nieuwe collega goed te onthalen - Ga (terug) naar: De drie fasen van een goed onthaal

 

Je bent hier:

collega verwelkomen Een nieuwe collega verwelkomen in je team
diversiteitsvragen Diversiteitsvragen behandelen
discriminatie Reageren op discriminerend gedrag

humor Omgaan met humor