Ga naar hoofdinhoud

AIDS

Je bent verantwoordelijk voor een productieketen. Je verneemt dat een van je medewerkers aids heeft. Kun je hem vragen om tijdens de werkuren handschoenen te dragen?

Juridisch antwoord

Hiv behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat je wettelijk niemand hoeft te vertellen dat je hiv hebt. Behalve na een kans op overdracht.

Het is weinig waarschijnlijk dat de medewerkers van je productieketen het risico lopen om met het aidsvirus te worden besmet. De maatregel om tijdens de werkuren handschoenen te dragen kan dan ook niet worden gerechtvaardigd.

De maatregel is onnodig en ongepast. Hij is ingegeven door een onnodige angst voor overdracht en kan zeer stigmatiserend zijn voor de betrokken werknemer.

Als een functie een bepaalde medische controle vereist, dan mag enkel de arbeidsgeneesheer medische informatie opvragen, de medische geschiktheid van een werknemer in een specifieke functie beoordelen en veiligheidsmaatregelen voorschrijven in relatie tot de gezondheidstoestand van de werknemer en derden.

De werkgever mag nooit polsen naar de seropositiviteit van de kandidaat-werknemer en mag, indien hij/zij toch over deze informatie zou beschikken, dit ook niet doorgeven aan externen. Eenzijdig en op eigen initiatief specifieke maatregelen opleggen of de werknemer omwille van zijn ziekte verschillend behandelen zal onder de antidiscriminatiewetgeving als discriminatoir beschouwd worden. Ontdek er meer over in deze situatie.

 

Advies aan de manager

Als je als manager twijfels of vragen hebt over de gezondheid van medewerkers, over hun veiligheid of die van klanten, dan neem je contact op met de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur.

Wanneer geweten is dat een medewerker/-werkster seropositief is en je personeel heeft vragen of het maakt zich zorgen, dan kan het nodig zijn om, mits instemming van de medewerker, algemene, duidelijke en nuttige informatie te verspreiden, zonder te stigmatiseren. Doe dit echter altijd in samenspraak met de persoon waar het over gaat. 

Misschien wil je meer informatie inwinnen over seropositiviteit of wil je preventief inzetten op sensibilisering? Meerdere organisaties en hun websites kunnen je hierbij helpen, denk bijvoorbeeld aan Sensoa

💡 Anticipeer op moeilijke situaties die zich kunnen voordoen! Bouw aan een inclusief preventiebeleid en investeer in sensibilisering en opleiding van je leidinggevenden

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be