Ga naar hoofdinhoud

Piercings en tatoeages

Je bent traiteur en je zoekt een klusjesman. Twee kandidaten van wie het profiel voldoet aan de eisen voor de functie stellen zich kandidaat: een met meerdere piercings en een andere met tatoeages. Kun je deze kandidaten weigeren op grond van deze kenmerken?
Juridisch antwoord

Fysieke eigenschappen zijn beschermd door de Antidiscriminatiewet. Dit criterium omvat alle aangeboren eigenschappen of eigenschappen, die buiten de wil van de betrokkene zijn ontstaan door bijvoorbeeld ongevallen of operaties. Voorbeelden zijn geboortevlekken, lengte, littekens, verminkingen, enz.

Piercings, tatoeages, kapsels of andere fysieke kenmerken, waarvoor de betrokken persoon vrij gekozen heeft, worden beschouwd als een onderdeel van een imago. Het gaat daarbij over elementen, die de betrokkene zelf gekozen heeft. Hij of zij kan op ieder ogenblik beslissen om die te veranderen.

De weigering om een kandidaat/kandidate omwille van piercings of tatoeages aan te werven is, volgens de Antidiscriminatiewet, geen discriminatie. Een sollicitant mag echter van de werkgever verwachten dat deze alleen selectiecriteria gebruikt die rechtmatig zijn.  Dit houdt in dat enkel criteria die relevant zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie in overweging genomen worden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot precontractuele aansprakelijkheid.

Passende en noodzakelijke rechtvaardiging


Advies aan de manager

In dit geval moet de manager die aanwerft, rekening houden met de functie. Een klusjesman of poetsvrouw met piercings of tatoeages kunnen hun taken zonder enig probleem uitvoeren.

Vooral veiligheid en hygiëne vormen redenen voor beperkingen. In bepaalde arbeidsomgevingen kan het dragen van piercings de veiligheid in gevaar brengen van de werknemer/-neemster (machines) of van klanten (bereiden van maaltijden).
Hoe dan ook, de werkgever/-geefster dient de persoonlijke keuzes van de werknemer/-neemster te respecteren wanneer deze de uitoefening van zijn/haar functie niet hinderen: de tatoeage kan indien nodig met een kledingstuk worden bedekt. Ga er een open gesprek over aan met de kandidaten. Het is goed om je op deze situatie voor te bereiden; tatoeages komen steeds meer voor (in ons land zouden meer dan 10% van de mensen een tatoeage hebben).

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be