Ga naar hoofdinhoud

Kalendermeisjes

Je hebt de leiding over een team waar het de gewoonte is geworden om de pauzekamer te versieren met kalenders van vrouwen die naakt en/of in suggestieve posities zijn gefotografeerd. Onlangs vertrouwde een nieuw lid van het team je toe dat die zich vreselijk ongemakkelijk voelde bij deze decoratie. 

 calender girls situationJuridisch antwoord

Deze situatie moet worden geanalyseerd in het licht van de wet op welzijn op het werk. Daarin wordt seksuele intimidatie gedefinieerd als "elk ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd" (art. 32ter, 3° van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitoefening van hun werk).  

Hoewel het ophangen van afbeeldingen van naakte vrouwen en/of vrouwen in suggestieve houdingen op zich niet bij wet verboden is, is het mogelijk dat dergelijke posters op de werkplek bepaalde mensen een ongemakkelijk, verlegen of gekwetst gevoel geven. Als dit het geval is, dragen ze bij tot het creëren van een intimiderende, vijandige, vernederende en kwetsende werkomgeving. Daarom kan het ophangen van dergelijke posters worden gezien als een element van seksuele intimidatie op het werk.

Advies aan de manager

Wat kun je doen om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen?

Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen. Deze maatregelen kunnen deel uitmaken van je preventiebeleid. Denk bijvoorbeeld aan:

Meer weten?

Met een diversiteitsbeleid dat focust op welzijn en preventie voorkom je een werkomgeving waar discriminatie en pesterijen vrij spel krijgen.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be