Ga naar hoofdinhoud

Kalendermeisejs

Je hebt de leiding over een team waar het de gewoonte is geworden om de pauzekamer te versieren met kalenders met vrouwen die naakt en/of in suggestieve posities zijn gefotografeerd. Onlangs vertrouwde een nieuw lid van het team u toe dat hij zich vreselijk ongemakkelijk voelde bij deze decoratie. 

 calender girls situationJuridisch antwoord

Deze situatie moet worden geanalyseerd in het licht van de wet op welzijn op het werk. Daarin wordt seksuele intimidatie op het werk gedefinieerd als "elk ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie, dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd" (art. 32ter, 3° van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk). 

Hoewel het ophangen van afbeeldingen van naakte vrouwen en/of vrouwen in suggestieve houdingen op zich niet bij wet verboden is, is het goed mogelijk dat dergelijke posters op de werkplek bepaalde mensen een ongemakkelijk, doelwit, verlegen of gekwetst gevoel geven. Als dit het geval is, kan het ophangen van dergelijke posters worden beschouwd als een element van seksuele intimidatie op de werkplek, omdat ze kunnen bijdragen aan het creëren van een intimiderende, vijandige, vernederende en kwetsende werkomgeving.

Advies aan de manager

Om voor iedereen een duidelijk kader over dit onderwerp te creëren, kan je organisatie een eigen beleid over dit onderwerp opstellen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een clausule op te nemen in het arbeidsreglement van uw organisatie of door een gedragscode op te stellen waarin u het ophangen van dergelijke vrouwvijandige en evenzeer manvijandige posters verbiedt.

👉🏽 Stel een non-discriminatieclausule op in uw arbeidsreglement

Het is ook belangrijk dat uw personeel op de hoogte is van de te volgen procedures in situaties waarin er risico's zijn voor het welzijn op de werkplek. Wijs vertrouwenspersonen en adviseurs voor de preventie van psychosociale risico's aan en leg uit wanneer en hoe ze contact met hen kunnen opnemen.  

👉🏽 Gebruik deze 3 tips om een inclusief preventiebeleid op te stellen.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be