Ga naar hoofdinhoud

Inspirerend voorbeeld

Glijdend uurrooster

Je leidt een KMO en Marie, een medewerkster, vraagt je om met een vlottend uurrooster te mogen werken. Zij heeft een dochter met een zware handicap die permanente verzorging nodig heeft en zij zou meer voor haar kind willen zorgen. Alle medewerkers van je onderneming hebben een vast uurrooster en je bent bang dat zij ook een vlottend uurrooster zullen eisen. Wat kun je doen?


Juridisch antwoord

De Antidiscriminatiewet beschermt Marie, ook al heeft ze zelf geen handicap. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft immers het principe van "associatieve discriminatie" erkend. Associatieve discriminatie verwijst naar een situatie waarin een persoon wordt gediscrimineerd, niet op grond van eigen kenmerken, maar omdat zij wordt geassocieerd met een andere persoon die wel drager is van een beschermd discriminatiecriterium, in dit geval de handicap. 

In deze situatie moet je nagaan of een vlottend uurrooster een redelijke aanpassing is. Je kijkt dan naar de impact van de maatregel op de organisatie en het werk van de andere collega's. Dit schema helpt je bij aanvragen om redelijke aanpassingen. In het schema zie je dat de organisatie van het werk één van de elementen is om te kijken of een aanpassing redelijk is of niet.

Advies aan de manager

Een flexibel uurrooster is mogelijk iets dat voor het hele team moet worden bekeken. Flexibiliteit zou Marie helpen, die dat echt nodig heeft, maar ook de andere medewerkers zouden daar baat bij kunnen hebben.

Dit zou bijdragen tot het welzijn op het werk van iedereen aangezien de medewerkers hun privéleven beter zouden kunnen verzoenen met het werk: gezinsleven, hobby's, enz. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat flexibele uurroosters gunstige effecten hebben: ze verminderen personeelsverloop en ze werken productiviteit zelfs in de hand!

Wanneer deze regeling uitsluitend aan Marie zou worden toegestaan, dan kan het zinvol zijn om met haar te praten over het informeren van alle collega's zodat zij het onderscheid kunnen maken tussen het begrip "redelijke aanpassing" en een privilege. Als Marie er liever niet wil over praten, dan communiceer je naar de collega's dat Marie wettelijk recht heeft op deze regeling en dat je dit als werkgever opvolgt.

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=29448

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be