Ga naar hoofdinhoud

Je wordt te duur

Je bent directeur van een vormingsorganisatie. Je zoekt een nieuw diensthoofd voor de dienst logistiek. Georges is 47 en werkt al tien jaar voor jouw organisatie. Hij heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor deze functie, maar je raadt het hem af. Met zijn ervaring zou hij als diensthoofd te duur zijn voor de organisatie. De vacature wordt extern bekendgemaakt en je selecteert enkel kandidaten tussen 27 en 35 jaar. Is dit discriminerend?


Juridisch antwoord

Een promotie weigeren aan kandidaten op grond van hun leeftijd komt neer op direct leeftijdsonderscheid.

Een direct leeftijdsonderscheid kan slechts gerechtvaardigd worden als het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste

Dit betekent dat, gezien de aard of de context van de functie, enkel personen van een bepaalde (leeftijds)categorie de job kunnen uitoefenen. Dat is hier niet het geval. Een 47-jarige werknemer kan perfect de functie van diensthoofd uitoefenen. Louter financiële argumenten ( personeelskosten, zoals bijvoorbeeld de lonen en daarmee gelijkgestelde voordelen, ...) kunnen niet ingeroepen worden om een discriminatie te rechtvaardigen.

Advies aan de manager

  • Iemand aanwerven kost geld en een externe kandidaat/kandidate moet zich nog inwerken. 
  • De jarenlange inzet van Georges is een troef, zijn promotie is een erkenning voor zijn werk en kan hem verder motiveren
  • Je kan hem vragen hoe hij de dienst zou willen organiseren als hij aan het hoofd zou komen te staan. Zijn ideeën en zijn energie om de dienst optimaal te beheren, zouden je kunnen verbazen. 
  • Hij kent de onderneming, evenals haar sterke en haar zwakke punten.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be