Ga naar hoofdinhoud

Focus op welzijn en preventie - eDiv

Met een focus op welzijn en preventie voorkom je een werkomgeving waar discriminatie en pesterijen vrij spel krijgen en waar weinig aandacht geschonken wordt aan de gevoeligheden rond diversiteit. Je verkleint de kans op verhoogd onwelzijn, toenemende stress, herhaald absenteïsme en zelfs uitval. Kortom, je bespaart je onderneming een zware menselijke én economische kost.

 

 

 

Een welzijnsbeleid is verplicht

Geen welzijn zonder preventie

Een discriminatievrije werkomgeving

 

 

Een welzijnsbeleid

In België zijn werkgevers verplicht om te waken over het welzijn van de werknemers.

Waarover gaat welzijn op het werk?

We denken vaak eerst aan materiële aspecten, zoals veiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, hygiëne, de aankleding van de werkruimte enz. Maar het gaat om veel meer dan dat. Om het welzijn van je werknemers te bevorderen, moet je ook aandacht hebben voor psychosociale aspecten, zoals het mentaal welzijn, de morele en fysieke integriteit, een discriminatievrije en veilige werkomgeving,….

De psychosociale aspecten zijn gelinkt aan de organisatie van het werk, de inhoud en de werkvoorwaarden. Maar ook aan interpersoonlijke relaties en de leefomstandigheden op het werk die mogelijks conflicten , geweld of pesterijen uitlokken. Dit wordt bijzonder problematisch wanneer het gaat over beschermde criteria uit de Antidiscriminatiewet.

👉🏽 Meer informatie over welzijn op het werk vind je op de websites van FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg of het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Geen welzijn zonder preventie

Werk een preventiebeleid uit op maat van op je onderneming.

Waarom? Proactief anticiperen op moeilijkheden en uitdagingen die zich voor doen, is cruciaal omdat:

  • preventie een stevige basis geeft aan je diversiteitsbeleid
  • je zo beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen
  • het je een duidelijk kader geeft om adequaat en coherent te reageren op uitdagingen die zich voordoen

Dankzij je preventiebeleid waarborg je het welzijn van je personeel en tegelijk kan je zo inzetten op meer inclusief handelen. 

👉🏽 Aan de slag! 3 tips voor de uitbouw van een inclusief preventiebeleid.

 

Een discriminatievrije werkomgeving

Aandachtig zijn voor een gelijke behandeling van iedere medewerker, is belangrijk in elke fase van het arbeidsproces. Om discriminatie en racisme binnen je onderneming te voorkomen, kan je een aantal garanties inbouwen. 

Denk onder meer aan:

 

je wervings- en selectieprocedure: geef iedere kandidaat gelijke kansen. Waak er ook over dat je je werknemers gelijk loon voor gelijk werk geeft. Ontdek hoe je je wervingsproces kunt verbeteren op 'Divers talent aanwerven'. 

 

goede interne procedures en richtlijnen die bij iedereen gekend zijn, bijvoorbeeld:

 

sensibilisering, vorming en training: maak van gelijke behandeling een ondernemingswaarde en zorg ervoor dat je collega’s de principes van de antidiscriminatiewetten kennen. eDiv helpt je alvast op weg:

 

zicht houden op wat er leeft: blijf monitoren of je op het juiste spoor zit. Ontdek meer over hoe je diversiteit en inclusie meet binnen je organisatie in “Meten is weten”.

 

Aandachtsteken

Valkuilen

🚩 "Mijn werknemers hebben niet te klagen: ze hebben goed materiaal en werken in veilige en goede omstandigheden”
– verlies het psychosociaal welzijn van je werknemers niet uit het oog en zet er preventief op in
🚩 “Voor het welzijn van mijn personeel ben ik aangesloten bij een externe preventiedienst : preventie is hun taak.”
– besef dat je intern zelf een belangrijke en complementaire rol te spelen hebt naast de externe preventiedienst.
🚩 “Wij hebben een aantal interne procedures uitgeschreven, dat zal volstaan”
– Procedures moeten niet enkel bestaan, ze moeten vooral gekend zijn én gebruikt worden.

 

» Preventiebeleid als instrument om personeelsbehoud te bevorderen - ga terug naar: Talentvolle medewerkers behouden - Creëer een duurzame band tussen medewerkers en onderneming.

 
 

Je bent hier:

analyseer waar je staat  Analyseer waar je staat en organiseer je
missie/visie  Neem diversiteit op in je missie/visie
preventie  Focus op preventie
leidinggevenden  Investeer in je directe leidinggevenden
communicatie  Gebruik de kracht van communicatie

veranker je beleid  Veranker je beleid