Ga naar hoofdinhoud

Focus op welzijn en preventie

Met een focus op welzijn en preventie voorkom je een werkomgeving waar discriminatie en pesterijen vrij spel krijgen en waar weinig aandacht geschonken wordt aan de gevoeligheden rond diversiteit. Je verkleint de kans op verhoogd onwelzijn, toenemende stress, herhaald absenteïsme en zelfs uitval. Kortom, je bespaart je onderneming een zware menselijke én economische kost.

Een welzijnsbeleid

In België zijn werkgevers verplicht om te waken over het welzijn van de werknemers.

Waarover gaat welzijn op het werk?

We denken vaak eerst aan materiële aspecten, zoals veiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, hygiëne, de aankleding van de werkruimte enz. Maar het gaat om veel meer dan dat. Om het welzijn van je werknemers te bevorderen, moet je ook aandacht hebben voor psychosociale aspecten, zoals het mentaal welzijn, de morele en fysieke integriteit, een discriminatievrije en veilige werkomgeving,….

De psychosociale aspecten zijn gelinkt aan de organisatie van het werk, de inhoud en de werkvoorwaarden. Maar ook aan interpersoonlijke relaties en de leefomstandigheden op het werk die mogelijks conflicten , geweld of pesterijen uitlokken. Dit wordt bijzonder problematisch wanneer het gaat over beschermde criteria uit de Antidiscriminatiewet.

👉🏽 Meer informatie over welzijn op het werk vind je op de websites van FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg en Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Geen inclusie zonder preventie

Werk een preventiebeleid uit op maat van op je onderneming.
Proactief anticiperen op moeilijkheden en uitdagingen die zich voor doen, is cruciaal omdat:

  • preventie een stevige basis geeft aan je diversiteitsbeleid
  • je zo beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen
  • het je een duidelijk kader geeft om adequaat en coherent te reageren op uitdagingen die zich voordoen

Dankzij je preventiebeleid waarborg je het welzijn van je personeel en tegelijk kan je zo inzetten op meer inclusief handelen.

👉🏽 3 tips voor de uitbouw van een inclusief preventiebeleid

Aandachtsteken

Valkuilen

🚩 "Mijn werknemers hebben niet te klagen: ze hebben goed materiaal en werken in veilige en goede omstandigheden”
– verlies het psychosociaal welzijn van je werknemers niet uit het oog en zet er preventief op in
🚩 “Voor het welzijn van mijn personeel ben ik aangesloten bij een externe preventiedienst : preventie is hun taak.”
– besef dat je intern zelf een belangrijke en complementaire rol te spelen hebt de externe preventiedienst.
🚩 “Wij hebben een aantal interne procedures uitgeschreven, dat zal volstaan”
– Procedures moeten niet enkel bestaan, ze moeten vooral gekend zijn én gebruikt worden.

 

tip Inspiratietip:

Laat je inspireren door goede praktijken wat betreft de aanpak van preventie van psychosociale risico’s op het werk.


» Preventiebeleid als instrument om personeelsbehoud te bevorderen - ga terug naar: Talentvolle medewerkers behouden - Creëer een duurzame band tussen medewerkers en onderneming.

 
 

Je bent hier:

analyseer waar je staat  Analyseer waar je staat en organiseer je
missie/visie  Neem diversiteit op in je missie/visie
preventie  Focus op preventie
leidinggevenden  Investeer in je directe leidinggevenden
communicatie  Gebruik de kracht van communicatie
veranker je beleid  Veranker je beleid