Ga naar hoofdinhoud

Situatie

Je wordt te duur

Je bent directeur van een vormingsorganisatie. Je zoekt een nieuw diensthoofd voor de dienst logistiek. Georges is 47 en werkt al tien jaar voor jouw organisatie. Hij heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor deze functie, maar je raadt het hem af. Met zijn ervaring zou hij als diensthoofd te duur zijn voor de organisatie. De vacature wordt extern bekendgemaakt en je selecteert enkel kandidaten tussen 27 en 35 jaar. Is dit discriminerend?


Juridisch antwoord

Een promotie weigeren aan kandidaten op grond van hun leeftijd komt neer op direct leeftijdsonderscheid.

Een direct leeftijdsonderscheid kan slechts gerechtvaardigd worden als het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste

Dit betekent dat, gezien de aard of de context van de functie, enkel personen van een bepaalde (leeftijds)categorie de job kunnen uitoefenen. Dat is hier niet het geval. Een 47-jarige werknemer kan perfect de functie van diensthoofd uitoefenen. Louter financiële argumenten ( personeelskosten, zoals bijvoorbeeld de lonen en daarmee gelijkgestelde voordelen, ...) kunnen niet ingeroepen worden om een discriminatie te rechtvaardigen.

Advies aan de manager

  • Iemand aanwerven kost geld en een externe kandidaat/kandidate moet zich nog inwerken. 
  • De jarenlange inzet van Georges is een troef, zijn promotie is een erkenning voor zijn werk en kan hem verder motiveren
  • Je kan hem vragen hoe hij de dienst zou willen organiseren als hij aan het hoofd zou komen te staan. Zijn ideeën en zijn energie om de dienst optimaal te beheren, zouden je kunnen verbazen. 
  • Hij kent de onderneming, evenals haar sterke en haar zwakke punten.

Gerelateerde situaties

Situation Image

Aanwerven in het kader van banenplannen

Je wilt een werknemer aanwerven die beantwoordt aan de vereisten van bepaalde banenplannen voor jonge en oudere langdurig werklozen (Activa, Activa Start, Startbaanovereenkomst, enz.). Je vraagt je af of het nodig is om dit in de vacature te vermelden.


meer zien
Situation Image

De jury is niet gemengd

Je directie geeft jou de toelating om een nieuwe verantwoordelijke functie in het leven te roepen met het oog op een opdracht die belangrijk is voor de toekomst van de onderneming. Je beschrijft de functie, de voorwaarden en de eisen die aan de post verbonden zijn en je verspreidt de werkaanbieding intern om de werknemers/-neemsters in dienst een kans te geven op interne mobiliteit. Je stelt…

meer zien
Situation Image

Directeursfunctie enkel voor Belgen

Een gemeentelijke administratie publiceert een vacature voor “leidinggevend statutair stedenbouwkundige”. Eén van de aanwervingsvoorwaarden is dat kandidaten de Belgische nationaliteit moeten hebben. Is dat discriminerend?


meer zien
Situation Image

Een jongere om met jongeren te werken

Je rekruteert voor een organisatie die actief is in de vrijetijdssector en die zich richt tot jongeren. Je zoekt hiervoor een animator/animatrice voor activiteiten voor adolescenten. Bij het opstellen van de vacature wil je de toegang tot de functie beperken tot jongeren tussen 18 en 25 jaar.


meer zien
Situation Image

Fysieke kracht gevraagd

Je bent zaakvoerder van een KMO en je zoekt een magazijnmedewerker. 

Een man van 57 jaar stelt zich kandidaat, maar je verwerpt zijn kandidatuur omdat je ervan uitgaat dat iemand van die leeftijd dit werk fysiek niet meer aankan en de werking van het magazijn niet kan waarborgen. 

Een vrouwelijke kandidate van 32 jaar stelt zich ook kandidaat maar je verwerpt haar…

meer zien
Situation Image

Gepensioneerde gezocht

Je bent op zoek naar een werknemer die enkele uren per week wil bijklussen in je bedrijf. Je denkt daarbij aan een gepensioneerde. Bij het opstellen van de vacature vraag je je af of je die vereiste in de vacature mag vermelden en, zo ja, hoe?


meer zien
Situation Image

Joods hoofd voor moslimteam

In je hoedanigheid van personeelschef van een onderneming ben je verantwoordelijk voor de promotie van werknemers. Er komt een kaderfunctie vrij voor de dienst onderhoud en logistiek. Sandrine, een niet-praktiserende Joodse vrouw, werkt sinds meerdere jaren in het bedrijf. Ze heeft voor deze functie al gesolliciteerd. Ze werd echter niet weerhouden, omdat men vreesde dat ze…

meer zien
Situation Image

Junior functie

Je zoekt een kandidaat voor een functie die geen bijzondere beroepservaring vereist. Je team bestaat vooral uit pas afgestudeerden. Je formuleert de vacature daarom als een "junior" functie. Bij ontvangst van de cv's vraag je je af of je de kandidaten met meer professionele ervaring mag weren uit de selectieprocedure?


meer zien
Situation Image

Kosten beperken

Je wenst één van je nachtwakers te ontslaan, die ondertussen 50 jaar oud is, omdat werkgelegenheidsplannen voordelen aanbieden als je een jonge werknemer in dienst neemt. Omdat je verantwoordelijk bent voor een vereniging zonder winstoogmerk, denk je dat je zo de uitgaven kunt verminderen.


meer zien
Situation Image

Niet in contact met klanten

Je bent eigenaar van een restaurant. Arda, een vrouw van Afrikaanse origine, doet stage als polyvalent medewerker. Ze doet bij jou haar beklag omdat ze graag in de zaal wil werken, maar altijd aan de afwas gezet wordt. 

Ze denkt dat de hoofdkelner haar niet in de zaal wil omdat ze een zwarte huidskleur heeft. De twee andere blanke stagiaires hebben al…

meer zien
Situation Image

Promotie van een Senegalees

Je werkt bij de juridische dienst van een vakbond. Je permanente secretaris vraagt jou om vakbondsbijstand te verlenen aan Médoun. Hij heeft 7 jaar anciënniteit, werkt als adviseur investeringen en is van Senegalese origine. Hij zou graag doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid. Hij heeft al meermaals deelgenomen aan interne sollicitaties voor dat soort functies,…

meer zien
Situation Image

Te hoge personeelskosten

Je bent van oordeel dat de financiële situatie van je bedrijf je ertoe dwingt om oudere kandidaten te weigeren omdat hun financiële eisen te hoog zouden liggen. Je denkt zo de personeelskosten te kunnen drukken, net als de kosten voor de selectieprocedure, omdat er minder kandidaturen moeten worden behandeld.


meer zien
Situation Image

Terug uit ouderschapsverlof

Je moet een klacht beheren van Ling, een ervaren medewerkster die al enkele jaren in de onderneming werkt. Ling keert na 6 maanden terug uit ouderschapsverlof en solliciteert voor een pas vacante hiërarchische functie.
De personeelschef weigert echter haar kandidatuur omdat een werknemer/-neemster, die gedurende 3 maanden fysiek afwezig was in de onderneming, geen aanspraak kan maken op…

meer zien
Situation Image

Teveel ervaring om opleiding te volgen

Je bent verantwoordelijk voor een gemengde ploeg. Enkele maanden geleden wierf je verschillende jonge collega's aan. Om hun productiviteit te verbeteren, geef je hen voorrang bij de opleidingen. Monica, 51 jaar en al een oudgediende in je team, klaagt dat ze daardoor geen voortgezette opleidingen kan volgen terwijl de anderen wel recht op vorming hebben. Je legt haar uit dat haar collega's…

meer zien
Situation Image

Wachten op promotie

Als personeelsverantwoordelijke van een onderneming ben je verantwoordelijk voor de promotie van werknemers. In de dienst 'uitrusting en materieel' is er een functie van ploegbaas vacant. Jean, van wie geweten is dat hij homoseksueel is, werkt al meerdere jaren in de onderneming en solliciteert telkens als er een functie met verantwoordelijkheid vrijkomt. Tot op vandaag werd zijn…

meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be