Ga naar hoofdinhoud

Ontslagen bij herstructurering

Je bent directrice van een privébedrijf dat asbest verwijdert. Bij een herstructurering beslis je 5 arbeiders van vreemde origine te ontslaan. Nochtans hebben die vijf personen meer ervaring in de sector dan andere collega’s van dezelfde dienst met een Belgische origine, die niet worden ontslagen. De ontslagen arbeiders zijn lid van de vakbond en beslissen om hun rechten te doen gelden. 


Juridisch antwoord

De vakbond neemt contact met je op. Je beslist om het ontslag te bekijken. Je vraagt daarom meer informatie op bij de personeelsdienst: een gedetailleerd profiel van de ontslagen werknemers, van de collega’s die niet werden ontslagen, uitleg over de redenen voor het ontslag van die specifieke arbeiders …

Als er geen objectieve redenen zijn voor het ontslag van de werknemers, is er een vermoeden van directe discriminatie op basis van origine. Zo’n onderscheid is enkel gerechtvaardigd als het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Het zou betekenen dat enkel mensen van een bepaalde nationale origine de functie zouden kunnen uitoefenen. Dat is hier niet het geval.

Advies aan de manager

Door de meest ervaren werknemers te ontslaan, verliest het bedrijf:

  • technische kennis en ervaring met handelingen en procedures, die nuttig zijn bij de uitvoering van een product of dienst;
  • de meerwaarde van bestaande relaties met klanten en leveranciers.
Je geeft mogelijk de indruk dat je een onderscheid maakt op basis van leeftijd. 

Een diversiteitsbeleid kan een belangrijke meerwaarde creëren. Raadpleeg de module. Je moet je inschrijven of inloggen, omdat je een certificaat op naam uitgereikt krijgt

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be