Ga naar hoofdinhoud

Inspirerend voorbeeld

Stage geweigerd op basis van nationaliteit

Jean heeft een verblijfsvergunning van onbepaalde duur, die hem het recht geeft om in België te werken. Voor zijn studie elektromechanica vraagt Jean een stage aan bij een bedrijf gespecialiseerd in de productie van 3D-printers. Je bent medewerker van de personeelsdienst en ontvangt zijn kandidatuur. Je weigert hem omdat hij geen EU-nationaliteit heeft. 

Juridisch antwoord

Voor EU-onderdanen geldt het vrije verkeer van werknemers, in tegenstelling tot werknemers van buiten de EU. Toch kun je kandidaten van buiten de EU als werkgever niet automatisch weigeren. De Antiracismewet bepaalt dat een direct onderscheid op basis van nationaliteit een passende rechtvaardiging vereist. 

Dat geldt ook bij een weigering op basis van het verblijfsstatuut. Het verblijfsstatuut zelf is geen beschermd criterium, maar benadeelt indirect kandidaten met een niet-Europese nationaliteit tegenover EU-onderdanen. 

Dat Jean EU-onderdaan is of niet, heeft geen invloed op zijn stage. Voor sommige specifieke functies kan er een nationaliteitsvereiste zijn, maar dat is hier niet het geval.

Als stagiair heeft Jean ook geen arbeidskaart nodig. De arbeidskaarten zijn trouwens vervangen door single permits, die vermelden of de persoon mag werken of niet. Er is dan ook geen enkele reden om hem anders te behandelen dan andere kandidaten.

Advies aan de manager

Als je twijfelt over de vereisten inzake vergunningen, kan je je informeren bij: 

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be