Ga naar hoofdinhoud

Te hoge personeelskosten

Je bent van oordeel dat de financiële situatie van je bedrijf je ertoe dwingt om oudere kandidaten te weigeren omdat hun financiële eisen te hoog zouden liggen. Je denkt zo de personeelskosten te kunnen drukken, net als de kosten voor de selectieprocedure, omdat er minder kandidaturen moeten worden behandeld.


Juridisch antwoord

Oudere kandidaten automatisch uitsluiten op basis van hun leeftijd komt neer op een directe discriminatie op basis van de leeftijd.

De rechtspraak stelt dat discriminatie niet kan worden gerechtvaardigd omdat de werkgever/-geefster wil besparenVan dit principe kan afgeweken worden indien het gaat om ondernemingen of organisaties die aantonen dat zij daadwerkelijk op een faillissement afstevenen.

Trachten te besparen op personeelskosten (lonen en gelijkgestelde voordelen, ouderschapsverlof, brugpensioen, zogenaamd absenteïsme, enz.) zijn geen geldige reden om een onderscheid op grond van de leeftijd te verantwoorden. Let op: oudere werknemers kunnen ook starters zijn met het bijhorende lagere loon. Anciënniteit en leeftijd betekenen niet hetzelfde.

Advies aan de manager

  • Beschrijf in de vacature de aard en de inhoud van de functie, inclusief de loonvoorwaarden (salaris, erkenning van de anciënniteit, ....). 
  • Voor een aantal functies verwachten oudere kandidaten niet altijd hoge lonen. 
  • Wanneer voor het werk geen relevante ervaring is vereist om de opdracht tot een goed einde te brengen, dan kan met de kandidaat/kandidate over het loon worden onderhandeld. 
  • De verloning is niet het enige aspect van het werk: beschrijf daarom ook de andere voordelen die aantrekkelijk en motiverend kunnen zijn. Bijvoorbeeld: creatief werk, autonomie, een goede sfeer, een goede balans tussen werk en privéleven, variabel uurrooster voor co-ouderschap, mogelijkheid tot telewerken, goed bereikbaar met openbaar vervoer, opleidingen, enz. 
  • Je kunt een externe dienst inschakelen om de preselectie te doen en om tijd te winnen: de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling bieden dit soort van dienstverlening gratis aan.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be