Ga naar hoofdinhoud

Teveel ervaring om opleiding te volgen

Je bent verantwoordelijk voor een gemengde ploeg. Enkele maanden geleden wierf je verschillende jonge collega's aan. Om hun productiviteit te verbeteren, geef je hen voorrang bij de opleidingen. Monica, 51 jaar en al een oudgediende in je team, klaagt dat ze daardoor geen voortgezette opleidingen kan volgen terwijl de anderen wel recht op vorming hebben. Je legt haar uit dat haar collega's jonger zijn en minder ervaring hebben en dat zij de opleiding daarom nodig hebben.


Juridisch antwoord

Door de opleiding te weigeren aan Monica, maak je een indirect onderscheid op grond van de leeftijd, dat gerechtvaardigd dient te worden aan de hand van een legitiem doel, en de maatregel moet passend en noodzakelijk zijn. In dit geval is er een legitiem doel voorhanden, nl. minder ervaren werknemers voorrang verlenen, omdat zij zich doorgaans meer moeten inwerken, maar de maatregel is niet passend en noodzakelijk omdat het werk evolueert. 

In dit geval kan Monica benadeeld worden wanneer haar kennis niet wordt bijgewerkt terwijl haar jongere collega's, die dezelfde functie uitoefenen, dankzij de voortgezette opleidingen productiever kunnen zijn.

Advies aan de manager

Zelfs wanneer je ervan uitgaat dat Monica competent is, is het aangewezen om naar haar specifieke vragen te luisteren. Je kunt met haar een balans opmaken om na te gaan of het nodig is om haar kennis bij te werken voor taken die voortdurend veranderen. Misschien is ze gaan twijfelen of vreest zij om door haar jongere collega's te worden voorbijgestoken. Een luisterend oor van de manager kan motiverend werken. Een opleiding krijgen is ook een vorm van erkenning.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be