Ga naar hoofdinhoud

Afkomst compatibel met veiligheid

Je organiseert een rekruteringsprocedure voor een job van verkoper-technieker. Een man van Turkse herkomst solliciteert en hoewel zijn profiel perfect overeenkomt met de advertentie, weiger je zijn kandidatuur. Je verkoopt namelijk veiligheidssystemen en je denkt dat een persoon van Turkse afstamming niet geloofwaardig zal overkomen bij je klanten.Juridisch antwoord

Je gedrag is duidelijk gebaseerd op vooroordelen. Het arrest van de arbeidsrechtbank van Brussel heeft geoordeeld dat het argument "klant" geen legitiem objectief is om discriminatie te rechtvaardigen.

Klik op deze link voor de uitspraak van de Arbeidsrechtbank Gent, 26 maart 2007.   

Het arrest van juli 2008 van het Europees Hof van Justitie preciseerde dat een werkgever/-geefster, die publiekelijk verklaart de bedoeling te hebben geen werknemers aan te werven van buitenlandse afstamming, zich schuldig maakt aan discriminatie. Dit arrest vormt een belangrijk precedent voor de Europese rechtspraak. Het arrest van de Brusselse arbeidsrechtbank volgde dezelfde redenering en heeft de stopzetting van de discriminatie bevolen en de publicatie van de beslissing van het arrest in meerdere kranten.

Advies aan de manager

Vermijd vooroordelen en bekijk de competenties van je kandidaten. Bekijk ook de voordelen van een diversiteitsbeleid in je onderneming:

  • Door een bredere rekrutering en een focus op competenties, heb je meer kans om de ideale kandidaat/kandidate te selecteren.
  • Je maakt je bedrijf aantrekkelijker door een imagoverbetering: kandidaten hebben meer interesse in een onderneming die diversiteit uitdraagt.
  • Werknemers zijn gemotiveerder en productiever, als ze zich erkend voelen.
  • Je verhoogt de efficiëntie van je onderneming, omdat je de samenleving - en het klantenbestand dat je bedient - beter weerspiegelt.

💡 eDiv's "Gids naar meer inclusie" helpt je om werk te maken van een coherent en inclusief personeelsbeleid

Ten overstaan van je klanten die tegen diversiteit zijn, kun je een aantal argumenten aanvoeren door:

  • met hen te bespreken waarom zij een medewerker/-werkster van buitenlandse afstamming weigeren en door te focussen op de evaluatie van de noden op basis van de gevraagde competenties;
  • de nadruk te leggen op de ervaring van je medewerkers en op het vertrouwen dat je in hen stelt;
  • de standpunten van de klant in vraag te stellen en door de verwijten die aan de werknemer/-neemster worden gemaakt objectief te weerleggen;
  • te wijzen op de wet.

Zorg dat je klanten via een diversiteitsbeleid duidelijk op de hoogte zijn van je engagement. Wijs hen steeds op deze ethische principes. Dit beleid zal het imago van je onderneming versterken.

Hulp nodig?

👉🏽 Aan de hand van deze vier "A-team-tips", werk je op eigen ritme aan een structureel ingebed inclusief diversiteitsbeleid.

👉🏽 Nood aan externe begeleiding? Ontdek hier wat Unia voor je kan betekenen en welke andere ondersteuningsinitiatieven er in jou regio ter beschikking staan

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be