Ga naar hoofdinhoud

Inspirerend voorbeeld

Handicap opnemen in het selectieverslag?

Je voert een selectiegesprek met een kandidaat. Hij vertelt je dat hij een handicap heeft. Je vraagt je af of je het mag noteren in het verslag van het selectiegesprek?


Juridisch antwoord

De registratie van dit gegeven doet vermoeden dat het zal wegen op de selectie

Als de kandidaat niet geselecteerd wordt en hij denkt dat het te wijten is aan zijn handicap, dan kan hij klacht indienen. 

Op dat moment is het aan jou als werkgever om te kunnen bewijzen dat de selectie niet gebeurde op basis van de handicap van de sollicitant of moet deze keuze afdoende gerechtvaardigd worden. Dit heet "verschuiving van de bewijslast".

Advies aan de manager

Je moet je vragen stellen over het doel dat je nastreeft wanneer je de handicap van de medewerker/-werkster vermeldt.

Wanneer het verslag bedoeld is om de competenties van de kandidaat/kandidate in het licht van de functie te beoordelen, dan is deze vermelding alleen relevant in het licht van de functionaliteit: zal de persoon misschien problemen ondervinden om zich te verplaatsen? Of om te communiceren met de klanten?

Je kunt in je verslag over het selectiegesprek ook vermelden dat bepaalde aanpassingen nodig zullen zijn.

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be