Ga naar hoofdinhoud

Integratie van werknemers met een handicap

Je hebt onlangs een medewerker met een fysieke handicap aangeworven: hij heeft slechts één arm. Je hebt hem aan het loket geplaatst, want dat geeft een positief imago aan je organisatie. Na enkele weken hoor je dat hij klaagt over pesterijen door collega's, want die aanvaarden niet dat hij een aangepast takenpakket heeft.
Juridisch antwoord

  • Als werkgever/-geefster moet je onmiddellijk handelen bij pesterijen. 

  • Indien je als werkgever geen maatregelen neemt om het te stoppen, dan kan je (strafrechtelijk) aansprakelijk gesteld worden. Pesterijen gebaseerd op basis van een beschermd criterium kunnen leiden tot strafverzwaring bij een veroordeling. 

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen
De verboden gedragingen


Advies aan de manager

Met de aanwerving van personen met een handicap volgt ook de voorbereiding van hun integratie. Zij moeten immers kunnen werken in een omgeving waar ze gerespecteerd worden, net als iedere andere medewerker. 

Deze signalen wijzen erop dat je zeker moet ingrijpen. Op bedrijfs-of organisatieniveau zal een diversiteitsbeleid je helpen om teams te stimuleren om respectvol samen te werken en elkaars sterktes te zien. 


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be