Ga naar hoofdinhoud

Klacht wegens racisme tegen een leerkracht

Je bent directeur van een school en komt te weten dat een moeder Unia gecontacteerd heeft: haar dochter kreeg misplaatste opmerkingen van racistische aard van een leerkracht. Je organiseert op school een gesprek met de moeder en de betrokken leerkracht, maar dat levert niet het beoogde resultaat op. De spanningen lopen integendeel nog op. De moeder legt klacht neer bij de politie.


Juridisch antwoord

Dit type spanningen en uitspraken vormen een discriminerende pesterij en intimidatie in de zin van de Antidiscriminatiewet.

Men kan zich echter niet baseren op simpele geruchten.

 • Om de waarachtigheid van de feiten na te gaan, kan de schoolinspectie uitgenodigd worden door de schoolinstelling, om leerlingen en leerkrachten te horen en een onderzoek binnen de school uit te voeren. 

 • Een inspectierapport, dat de waarachtigheid van uitspraken van racistische aard bevestigt, kan een bewijs vormen voor de rechtbank als gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • In dit geval kan de school er toe verplicht worden, mits de betaling van een dwangsom (geldsom, te betalen per dag dat het vonnis niet wordt uitgevoerd), om alles in het werk te stellen om de situatie te beëindigen (disciplinaire sanctie of overplaatsing van de beschuldigde leerkracht).

 • De leerkracht kan gevraagd worden om door een forfaitair bedrag de geïntimideerde leerling schadeloos te stellen.
Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen
De verboden gedragingen

Advies aan de manager

 • Zodra je op de hoogte bent van een dergelijke situatie moet je de leerkracht en de leerling voor een gesprek uitnodigen om de verschillende versies te horen. 
  • Je kunt bijvoorbeeld ondersteuning vragen aan het CLB. 
  • Ook Unia werkt samen met de Vlaamse Onderwijsraad om een bemiddelaar te voorzien die kan helpen om het conflict te kalmeren. De bemiddeling biedt de gelegenheid om rekening te houden met de context, om de beide partijen opnieuw in dialoog met elkaar te brengen en om een onderhandelde oplossing te vinden. 
  • Je kunt ook een jeugddienst contacteren, die ervaring heeft met het werken met leerlingen en/of ouders. Bij spanningen in je schoolinstelling kun je bijvoorbeeld een themadag organiseren samen met leerkrachten en leerlingen, zodat het debat binnen de school bevorderd wordt. 
  • Je kunt ook een vorming organiseren voor de leerkrachten, waarvoor je Unia kunt contacteren.

Consulteer volgende websites:


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be