Ga naar hoofdinhoud

Situatie

Teveel ervaring om opleiding te volgen

Je bent verantwoordelijk voor een gemengde ploeg. Enkele maanden geleden wierf je verschillende jonge collega's aan. Om hun productiviteit te verbeteren, geef je hen voorrang bij de opleidingen. Monica, 51 jaar en al een oudgediende in je team, klaagt dat ze daardoor geen voortgezette opleidingen kan volgen terwijl de anderen wel recht op vorming hebben. Je legt haar uit dat haar collega's jonger zijn en minder ervaring hebben en dat zij de opleiding daarom nodig hebben.


Juridisch antwoord

Door de opleiding te weigeren aan Monica, maak je een indirect onderscheid op grond van de leeftijd, dat gerechtvaardigd dient te worden aan de hand van een legitiem doel, en de maatregel moet passend en noodzakelijk zijn. In dit geval is er een legitiem doel voorhanden, nl. minder ervaren werknemers voorrang verlenen, omdat zij zich doorgaans meer moeten inwerken, maar de maatregel is niet passend en noodzakelijk omdat het werk evolueert. 

In dit geval kan Monica benadeeld worden wanneer haar kennis niet wordt bijgewerkt terwijl haar jongere collega's, die dezelfde functie uitoefenen, dankzij de voortgezette opleidingen productiever kunnen zijn.

Advies aan de manager

Zelfs wanneer je ervan uitgaat dat Monica competent is, is het aangewezen om naar haar specifieke vragen te luisteren. Je kunt met haar een balans opmaken om na te gaan of het nodig is om haar kennis bij te werken voor taken die voortdurend veranderen. Misschien is ze gaan twijfelen of vreest zij om door haar jongere collega's te worden voorbijgestoken. Een luisterend oor van de manager kan motiverend werken. Een opleiding krijgen is ook een vorm van erkenning.

Gerelateerde situaties

Situation Image

Aanwerven in het kader van banenplannen

Je wilt een werknemer aanwerven die beantwoordt aan de vereisten van bepaalde banenplannen voor jonge en oudere langdurig werklozen (Activa, Activa Start, Startbaanovereenkomst, enz.). Je vraagt je af of het nodig is om dit in de vacature te vermelden.


meer zien
Situation Image

Een directrice met burn-out

Martine is diensthoofd van de juridische dienst van een bank. Ze heeft een zware periode achter de rug. Haar dienst heeft door de bezuinigingen heel wat veranderingen ondergaan. Niet alleen is het aantal taken toegenomen, maar zijn er ook medewerkers ontslagen zonder dat ze vervangen werden. Ze heeft dit al verschillende keren proberen aan te kaarten bij de directie, zonder resultaat. Bijgevolg…

meer zien
Situation Image

Een jongere om met jongeren te werken

Je rekruteert voor een organisatie die actief is in de vrijetijdssector en die zich richt tot jongeren. Je zoekt hiervoor een animator/animatrice voor activiteiten voor adolescenten. Bij het opstellen van de vacature wil je de toegang tot de functie beperken tot jongeren tussen 18 en 25 jaar.


meer zien
Situation Image

Fysieke kracht gevraagd

Je bent zaakvoerder van een KMO en je zoekt een magazijnmedewerker. 

Een man van 57 jaar stelt zich kandidaat, maar je verwerpt zijn kandidatuur omdat je ervan uitgaat dat iemand van die leeftijd dit werk fysiek niet meer aankan en de werking van het magazijn niet kan waarborgen. 

Een vrouwelijke kandidate van 32 jaar stelt zich ook kandidaat maar je verwerpt haar…

meer zien
Situation Image

Gepensioneerde gezocht

Je bent op zoek naar een werknemer die enkele uren per week wil bijklussen in je bedrijf. Je denkt daarbij aan een gepensioneerde. Bij het opstellen van de vacature vraag je je af of je die vereiste in de vacature mag vermelden en, zo ja, hoe?


meer zien
Situation Image

Je wordt te duur

Je bent directeur van een vormingsorganisatie. Je zoekt een nieuw diensthoofd voor de dienst logistiek. Georges is 47 en werkt al tien jaar voor jouw organisatie. Hij heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor deze functie, maar je raadt het hem af. Met zijn ervaring zou hij als diensthoofd te duur zijn voor de organisatie. De vacature wordt extern bekendgemaakt en je selecteert enkel…

meer zien
Situation Image

Junior functie

Je zoekt een kandidaat voor een functie die geen bijzondere beroepservaring vereist. Je team bestaat vooral uit pas afgestudeerden. Je formuleert de vacature daarom als een "junior" functie. Bij ontvangst van de cv's vraag je je af of je de kandidaten met meer professionele ervaring mag weren uit de selectieprocedure?


meer zien
Situation Image

Kosten beperken

Je wenst één van je nachtwakers te ontslaan, die ondertussen 50 jaar oud is, omdat werkgelegenheidsplannen voordelen aanbieden als je een jonge werknemer in dienst neemt. Omdat je verantwoordelijk bent voor een vereniging zonder winstoogmerk, denk je dat je zo de uitgaven kunt verminderen.


meer zien
Situation Image

Lesgever lacht met religie

Je bent directeur van een openbaar instituut voor professionele vorming. Yacine volgt een opleiding tot chauffeur. Hij neemt contact met je op omdat hij vindt dat zijn instructeur hem onder druk zet. Er zijn vier stagiairs, maar alleen zijn papieren worden systematisch gecontroleerd vóór vertrek. Hij vermeldt ook dat zijn instructeur geregeld…

meer zien
Situation Image

Stage geweigerd op basis van nationaliteit

Jean heeft een verblijfsvergunning van onbepaalde duur, die hem het recht geeft om in België te werken. Voor zijn studie elektromechanica vraagt Jean een stage aan bij een bedrijf gespecialiseerd in de productie van 3D-printers. Je bent medewerker van de personeelsdienst en ontvangt zijn kandidatuur. Je weigert hem omdat hij geen EU-nationaliteit heeft. 


meer zien
Situation Image

Te hoge personeelskosten

Je bent van oordeel dat de financiële situatie van je bedrijf je ertoe dwingt om oudere kandidaten te weigeren omdat hun financiële eisen te hoog zouden liggen. Je denkt zo de personeelskosten te kunnen drukken, net als de kosten voor de selectieprocedure, omdat er minder kandidaturen moeten worden behandeld.


meer zien
© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be