Ga naar hoofdinhoud

Niet in contact met klanten

Je bent eigenaar van een restaurant. Arda, een vrouw van Afrikaanse origine, doet stage als polyvalent medewerker. Ze doet bij jou haar beklag omdat ze graag in de zaal wil werken, maar altijd aan de afwas gezet wordt. 

Ze denkt dat de hoofdkelner haar niet in de zaal wil omdat ze een zwarte huidskleur heeft. De twee andere blanke stagiaires hebben al verschillende keren in de zaal mogen werken, hoewel hun stage later begonnen is.

Juridisch antwoord

De weigering om Arda in de zaal te laten werken is een direct onderscheid op basis van huidskleur

Zo’n onderscheid is enkel gerechtvaardigd als het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Dat betekent dat, gezien de aard en de context van de functie, enkel mensen met een bepaalde huidskleur de functie kunnen uitoefenen. Dat is hier niet het geval.
 
Zelfs als blijkt dat deze weigering is ingegeven door discriminerende vragen van klanten, is dat geen juridisch aanvaardbare rechtvaardiging

Als je beslist om op dit soort vragen van klanten in te gaan, bega je een discriminatie. De rechtbank heeft in een vergelijkbare situatie geoordeeld dat de angst om klanten te verliezen, doordat zij bepaalde vooroordelen en discriminatoire voorkeuren hebben, geen geldig argument is. 

Advies aan de manager

Laat je inspireren door het succes van bedrijven die een diversiteitsbeleid voeren. Enkele interne procedures en communicatieacties kunnen al een positief resultaat geven bij klanten en werknemers. Als je personeel van vreemde origine in dienst hebt, kan dat trouwens nieuw cliënteel opleveren.

Praat met klanten :

  • vraag wat hun bezwaren zijn; 
  • vraag naar hun noden en link die aan de competenties van je werknemers;
  • stel de klant gerust door de ervaring van je werknemers en jouw vertrouwen in hen te benadrukken;
  • leg uit dat het wettelijk verboden is om als werkgever een onderscheid te maken op grond van origine;
  • bied de mogelijkheid om met tevreden klanten in contact te komen die met jouw werknemers van vreemde origine samenwerken.

Communiceer over je diversiteitsbeleid, bijvoorbeeld via een non-discriminatieclausule. Het zal het imago van je bedrijf ten goede komen. Raadpleeg de Gids naar meer inclusie voor meer informatie

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be